Menekülttábor

hajléktalan gondolatok éjszakai szállása

CSELÉDTERROR A MAGYAR KULTÚRÁBAN

2021. november 14. 10:18 - Mr Falafel

Mindig feláll a szőr a hátamon, amikor a kultúra szót abban az értelemben kell használnom, amelyben a művészetet és bizonyos mértékben a tudományt, mint értéket kell leírnom, tekintve, hogy Magyarországon mindkét terület kommunista cselédivadékok rémuralma alatt áll, kisebb megszakítással immár egy évszázada.  

Mindemellett a művészet, - legalábbis az, amit a modern korban akként nevezünk – oly távol áll tőlem, mint egyik galaxis a másiktól. Ellenben a tudományokról való gondolkodásom klasszikus beágyazottságú, vagyis az ókori görög terminológiákat felhasználó V. századi attitűd megjelenítése, amelyben a minket körülvevő világról, - ideértve a társadalmi lét mindennapjait is - való gondolkodást filozófiai megalapozottság nélkül teljességgel haszontalan időtöltésként definiálom.

A Krisztus utáni V. században élt Thagaste városában egy bizonyos Martianus Capella nevű filozófus, aki a tudományokat úgy foglalta rendszerbe, mint a szabad emberhez méltó művészetekben való jártasságokat. Mindez a hét szabad művészet (septem artes liberales) néven maradt az utókorra.

A mester rendszere két részből állt:

 

1. Trivium – a szóval, szöveggel foglalkozó tudományok („Hármas út”)

Grammatica – Nyelvtan

Retorica – a gondolatok szabatos szóbeli kifejezése

Dialectica – a gondolatok logikus kifejtésének tárgya (a vitatkozás művészete)

 

2. Quadrivium – a többi négy tudományág közös összefoglaló neve („Négyes út”)

Astronomia – Csillagászat

Aritmetica – Számtan

Geometria – Mértan

Musica – Zene

Szóval, mi, akik a klasszikus alapokról építkezünk, nehezen választjuk el a tudományt a művészettől. Bennünk e két fogalom nem különül el egy racionális és egy emocionális cselekvéshalmazzá, amint az manapság divatos. Ezért, amikor a magyar kultúráról kell gondolatokat megfogalmaznom, nem tehetem tudományos alapvetések figyelmen kívül hagyásával.

Álláspontom szerint az a kultúra, amelyben a művészetek differenciált rendszerének leírása és értelmezése nélkülözi a tudományos (elsősorban filozófiai) megalapozottságot, nem nevezhető valódi kultúrának, az csupán a kultúra imitációja, egy groteszk epigon, amely képtelen arra, hogy az adott nép hagyományaiba épülve erősítse az identitástudatot. Identitástudat nélkül viszont nincs társadalom, s ha az nincs, értelmetlen lenne például magyar kultúráról beszélni.

Itt jutottam el ahhoz a ponthoz, amikor is előtárom, miért veselkedtem neki e nehéz gondolatok megfogalmazásának.

Van nekünk egy Demeter Szilárd nevű írónk és publicistánk, aki azt a Petőfi Irodalmi Múzeumot vezeti, amelynek feladata a magyar irodalom tárgyi emlékeinek gyűjtése, őrzése és bemutatása. Nem mellesleg jelentős pénzösszegek felett diszponáló személy, aki a kormány megbízásából, díjazási rendszereken keresztül honorálja azon magyar írók tevékenységét, akik művészetükkel felemelik a magyar kultúrát.

Szilárd olykor rendhagyó módon nyilatkozik meg, azaz szavaival kiveri a biztosítékot a baloldalon. Ha másért nem, már ezért szeretjük a srácot. Amiért is végül klaviatúrát ragadtam, az Péterfy Gergelynek, egy kommunista cselédivadéknak a picsogása. Egy irritálóan ostoba fajankó, aki a felmenőire (Jékely Zoltán, Áprily Lajos) való hivatkozással magának vindikálja „Az Iró” címet, s mint ilyen, majd ő megmondja nekünk, mucsai magyaroknak, mi is az a művészet.

Menjünk vissza néhány évtizedet, mondjuk mindjárt tízet!

Történt 1919. március 21-én, hogy fővárosi lumpenprolik félanalfabéta ivadékai magukhoz ragadták a hatalmat, s mintegy 133 napon át őrjöngve gyilkolászták a magyarokat. Ezt a csodálatos és felemelő időszakot hívták tanácsköztársaságnak. Volt ennek a véráztatta időszaknak egy legendás alakja, egy korcs testű, s ebbéli állapotának okán minden egészséges alkatút kiengesztelhetetlenül gyűlölő kis emberke, akit Lukács Györgyként ismerünk.

Ez az egészségügyileg katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánított vagy nyilváníttatott göthös emberi torzó a tanácsköztársaság idején, - mit ad Isten – éppen katonai népbiztos volt. Az Európát dúló szörnyű háború frontjairól hazatérő, testileg és lelkileg egyaránt meggyötört, reményét vesztett fiatalok harci kedvét úgy igyekezett fokozni, hogy sorba állítva őket, minden tizediket főbe lőtt.

Lukács György tehát egy aljas tömeggyilkos volt, egy torz gondolkodású gonosztevő. S most mégis úgy él a köztudatban, mint a legnagyobb magyar filozófus. Olvastam tőle ezt-azt. Jobb esetben is csupán silány intellektussal megfogalmazott téveszmés képzelgéseknek mondható, semmilyen értelemmel sem bíró, elfajzott gondolatok. Ennek az emberformájú valaminek olyan iszonyatos mentális fájdalmai lehettek jelentéktelenségéből fakadó frusztrációja okán, amilyen csak nagyon keveseknek az emberség történetében.

Hogy akkor miért is áll ma piedesztálon? – Azért, mert a magyar kultúra, - a művészetek és a tudományos élet - 1919-ben egyszerűen meghalt, s helyét egy irtózatos gólem foglalta el, amelynek pislákoló értelme mindösszesen arra elegendő, hogy eltiporjon minden nyíló virágot.

A magyar kultúra egészen napjainkig a tetszhalál állapotában volt. Három egymást követő polgári és nemzeti kormánynak kellett elkövetkeznie, hogy szépen, lassan felébredhessen és szirmait bontogathassa. A magyar kultúra életjeleket mutat.

Szinte hihetetlen azok után, amit a bolsevikok műveltek vele. Kezdve a tanácsköztársaság tömeggyilkosainak rémtetteivel, akik, mivel úgy vélekedtek, hogy a magyarságtudat a vidékben él, legyilkolták a falusi tanítókat, hogy azok ne taníthassák a parasztok gyermekeit. Aztán mindez intézményesült a második világháború utáni szocialista időszakban.

Rátelepedtek a felsőoktatásra, meggyilkolva, ellehetetlenítve, elüldözve a több generációs értelmiségieket, akiket 6 elemit sem végzett pesti cselédivadékokkal helyettesítettek. Úgy ám! Az 56-os forradalomról való zavaros elképzeléseink által mártírrá emelt Nagy Imre például a Szovjetunióban az NKVD különleges egységének tagjaként, Vologya fedőnéven többszáz ember kegyetlen legyilkolásáért felelős, s közben 5 iskolai osztállyal tagja a Magyar Tudományos Akadémiának.

Ugyanígy ültek be a kávéházakba és élték bele magukat a nagy színész, nagy író és költő szerepébe. Az Áprilyk, kiknek az ivadékai ma is pont ugyanazt teszik, csak talán még kevesebb talentummal.

Azt az intellektuális nívót, amit ők képviselnek, leginkább a Havas Henrik nevű gondolattalan félanalfabéta pojáca szemlélteti leinkább, akit a teherautószerelő műhelyből emeltek ki és raktak be egy egyetemre, mert jó elvtárs volt. Önerőből egy rohadt érettségit sem volt képes megszerezni, ma meg tanárúrnak hívatja magát.

Na, hát ezek mind ilyenek! Ők a tanárurak, a művészurak. És hölgyek, persze. A cselédmentalitásukból azonban mit sem vesztettek, azt a szüleiktől örökölt génjeikben hordozzák. S ezek ma sem tesznek mást, mint elsorvasztani igyekeznek a magyar kultúrát. Ők a pusztító gólem, amelyet a tanácsköztársaság alkotott meg.

Bármire képesek savas okádékot köpni, ami magyar, ami nemzeti, ami az identitásunkat erősíti, s minden fasiszta nekik, ami nem baloldali. Semmit nem tűrnek meg önmagukon kívül, mert bármi is élne mellettük, mindig arra emlékeztetné őket, hogy milyen szánalmasan primitív kreatúrák, Isten büntetései az emberiség megtévelyedésért.

A baloldaliság az emberben lakó ősaljasság, s mint ilyen, képtelen értéket teremteni. Ezért nem léteznek baloldali tudósok és művészek. Életet imitáló vegetálásuk dimenziójában mélyen szűkölő sötét értelmük számára nem jelenik meg a világot működtető kauzalitás, s így képtelenek az intellektuális építkezésre, fejlődésre. Dialektika nélkül arra sem képesek, hogy saját helyüket meghatározzák az univerzumban, kizárólag a rajtuk kívüli bármilyen létező megsemmisítésére alkalmasak, mint valami vírus.

Végre eljutottunk odáig, hogy felvettük velük a harcot és helyet követelünk magunknak a saját világunkban. Kulturkampfként emlegetjük ezt a megtisztulási folyamatot. Azonban, ha nem fogadjuk el, hogy velük nincsen semmilyen közös jövőnk, ha engedményeket teszünk és emberként gondolunk rájuk, el fognak pusztítani minket, hiszen létük egyetlen értelme ez. S mindaddig nem virágozhat ki a magyar kultúra, amíg csak egyetlen Péterfy Gergely, Wahorn András vagy Parti Nagy Lajos is burjánzik közöttünk.      

82 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://menekulttabor.blog.hu/api/trackback/id/tr7116754994

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Frederick2 2021.11.14. 13:32:44

Demeter Szilárddal nem foglalkoztam semennyit. Így véleményem sincs róla. Viszont a PIM-re időnként ránézek. S van ott valami, ami nekem nem tetszik.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban van a Digitális Irodalmi Akadémia. Rengeteg szerző munkássága fel van digitalizálva az adatbázisba. Nem letölthető, viszont szabadon olvasható. Az esetek többségében balos szerzők művei. Néhány jobboldali szerző műve is megtalálható (pl. Csurka István, Jókai Anna). Néhány jobboldalié. Többségében balos szerzők műveit töltötték fel az adatbázisba. Az adatbázisban nincs Herczeg Ferenc, Tormay Cecile, Kocsis István, Fekete István - és még sorolhatnám. Vannak a DIA-ban hiányosságok. Valamiért nem is akarják elvégezni a megfelelő korrekciót.

Itt ellenőrizhető:
pim.hu/hu/dia

Nagyon helyes, hogy Jókai Mór születésnapja a Magyar Próza Napja. És nem a megosztó közéleti személyiség és középszerű szerző Esterházy Péter. A ballib újságíró persze fel volt háborodva. Meg a ballib világ.
444.hu/2018/01/12/nehogy-mar-esterhazy-peter-szuletesnapjan-unnepeljuk-a-magyar-prozat

"A jó gazdálkodás ebben az esetben valószínűleg azzal fog járni, hogy elkezdődik a vita: méltó-e Esterházy Péter egy ilyen tiszteletadásra."

Nem méltó. Mivel nem azon dolgozott, hogy beássa az árkokat, hanem azon, kiszélesítse azokat. Akármilyennek is ítéljük meg az irodalmi munkásságát, a politikai nem volt több, mint polgárháborús uszítás. Ilyen problémás, megosztó személyiséghez ne kötődjön a Magyar Próza Napja! Jó az a Jókai Mór! :)

"(Lukács György)... Olvastam tőle ezt-azt. Jobb esetben is csupán silány intellektussal megfogalmazott téveszmés képzelgéseknek mondható, semmilyen értelemmel sem bíró, elfajzott gondolatok. "

Megvan tőle "A történelmi regény". Nem olvastam el. Máig nem döntöttem el, hogy most kidobjam a kukába, vagy maradjon a polcon, esetleg ajándékozzam egy könyvtárnak. Majd eldöntöm. "A regény elmélete" c. művet olvastam el tőle, amitől olyan amúgy általam nagyra tartott szerzők voltak elragadtatva, mint Hamvas Béla és Szerb Antal. Elolvastam - semmit nem tudok felidézni belőle.

"Végre eljutottunk odáig, hogy felvettük velük a harcot és helyet követelünk magunknak a saját világunkban. Kulturkampfként emlegetjük ezt a megtisztulási folyamatot."

Aha, persze... :P

Ha Vidnyánszky Attila nem veszi fel a kesztyűt, akkor most is mindig baloldali túlsúly lenne a színházaknál. Orbán hálás lehet neki...

A magyar kulturális térben tevékenykedő legnagyobb kiadók (Libri, Lira, Delta Vision, Magvető, Helikon, Kalligram) balliberális kézben vannak. Az egyetemeken balliberális túlsúly van. A legnagyobb internetes irodalmi közösségi fórum, a Moly balliberális - és nem kis hatása van a magyar kultúrára; máig nincsen ellensúlya a jobboldalon. A Youtube-n, Facebook-on és egyéb közösségi oldalakon tevékenykedő népszerű influenszerek többsége valamilyen szállal kötődik a Balliberális Network-höz. Az oktatás területe még mindig fertőzött a balliberalizmustól. A könyvtáros kaszt, ahol magam is mozgok, szintén erősen balliberális fertőzöttségű (Vidnyászky neve szitokszó, Esterházy Péter szent tehén a könyvtárosok között).

Amúgy úgy vélem, Vidnyászky komolyabban is gondolja a kultúrharcot, mint Orbán. Orbán, ha akarná, rég felszámolhatná a Balliberális Network-öt - a nemzet ellenségeit. De az Orbán-kormánynak szüksége van ellenségre. Ha Magyarországon felszámolódna a Balliberális Network, máris a közbeszéd tárgyát képeznék a FIDESZ által hozott rossz politikai döntések. Akkor a népharag máris más irányt venne - a NER felé. Amíg van Balliberális Network, a maga szarkavaró pártjaival, addig van hova irányítani a népharagot.

De hogy mondjak valami "vigasztalót": az Orbán-kormány sem űzheti sokáig ezt a játékot. Előbb-utóbb színt kell vallania, mit is lép ebben a küzdelemben. Ugyanis a Balliberális Network egyre inkább leveti békés álarcát. Ha a Márki-Zay Péter nevezetű termék nem éri el a célját, tartok tőle, erőszakosabb megoldások felé néz. Egy idő után már tényleg csak az erőszak marad meg a baloldalnak. És akkor az Orbán-kormány rá fog kényszerülni arra, amit úgy hívnak: ÖNVÉDELEM!

Frederick2 2021.11.14. 13:40:46

"S mindaddig nem virágozhat ki a magyar kultúra, amíg csak egyetlen Péterfy Gergely, Wahorn András vagy Parti Nagy Lajos is burjánzik közöttünk."

Wahorn András mostanában elég furán viselkedik. Köszönhetően annak, hogy a Balliberális Network megkezdte a karaktergyilkolását.
hvg.hu/elet/20211019_Wahorn_Andras_Ha_ez_rasszizmus_felvallalom
hang.hu/publicisztika/wahorn-andras-eltorlese-133249
444.hu/2021/11/07/a-pedofilmentegeto-wahorn-andras-azt-mondja-eliteli-es-sulyos-bunnek-tartja-a-pedofiliat

Szegény hülye Wahorn azt hiszi, hogy Magyarországon még rock and roll van. Mindent kimondhat, amit akar. Hát nem! Neki mondjuk a MeToo sem tetszett nagyon. Talán ezért is került célkeresztbe a baloldalon. Vicces lenne, ha Wahorn ennek hatására átmenne jobboldalra. :D

Parti Nagy Lajos. Az is Mester (a baloldali talpnyalók szerint). Miközben milyen mélységesen középszerű szerző! Sosem értettem, mitől ájul el tőle az a kevés ember. Még Fejős Éva és Vayan Fable is jobb szerző nála!

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.11.14. 14:55:53

@Frederick2: Esterházy középszerű sem volt. A mátészalkai cigánysoron vannak tucatjával, akik cizelláltabban képesek megfogalmazni a gondolataikat.

Lukács arra nem volt képes, hogy a dialektikus materializmust felfogja, pedig Marx és Engels is legfeljebb középszerű gondolkodó volt. Legfeljebb!!! Téveszmés kretén volt az összes.
Ma azt vallom, aki nem beszél ógörögül és latinul, az nem filozófus. Én igyekszem háború előtti fordításokat használni, mert akkor még olyanok fordítottak, akik beszélték e kétholt nyelvet. Sajnos én csak latinul tudok egy kicsit, mert kötelező volt jogi egyetemen. Viszont leghőbb vágyam, hogy beiratkozzak egy nyelvtanfolyamra.

Deansdale 2021.11.15. 07:41:41

Kár, hogy a magyarság akkor kezd észhez térni amikor már megkezdődött a teljes nyugati civilizáció felszámolása... Valami nagy forradalom kellene a great reset-banda ellen, de nem olyan mint sok korábbi, hanem ezúttal egy igazi.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.11.15. 19:28:48

@Deansdale: Csak forradalmat ne! :-D
Sosem hittem volna, hogy az, amit gyerekkoromban minden nap hallottam, végül bekövetkezik. "Rothadó kapitalizmus", "hanyatló nyugat". És lám, mint valami önbeteljesítő mágia, végül addig mantrázták az elvtársak, hogy csak bekövetkezik.
Én úgy gondolom, teljes egészében meg kell tagadnunk a baloldaliságot. A legcsekélyebb engedményt sem tehetjük. Sokszor mondom, nullum communem cusum. Egyáltalán nincsenek közös dolgaink, közös utunk.

Deansdale 2021.11.15. 19:56:16

@Mr Falafel: Nem is balos forradalomra gondoltam, hanem egy általános emberi forradalomra a háttérhatalom - a great resetelők, filantrópok, vakcinazsenik, családi vagyonokból alapítványokon keresztül manipulálók és társaik - ellen. Arra egyelőre nem tudok sokat mondani, hogy ezt technikailag hogyan lehetne megvalósítani, de enélkül soha nem fogunk jutni semmire.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.11.15. 20:54:53

@Deansdale: Én sem látok ennyire előre, de olyan jó kimondani, hogy ezek senkik, hogy a király meztelen, hogy a bálványaink öt fillért nem érnek. Szerintem ez sokunknak ad erőt. Az értelem diadalát mi hozzuk el.

Wildhunt 2021.11.15. 22:45:45

@Deansdale: itt Falafellel és Camus-vel értek egyet. Csak forradalmat ne.

Deansdale 2021.11.16. 08:02:23

@Wildhunt: Oké, de akkor hogyan szabadulunk meg a háttérből irányítóktól? Önként soha nem fognak lemondani semmiről. Hogyan fogod legálisan és demokratikusan kigolyózni a hatalomból és a dollármilliárdjaikból Sorost, Gatest, Schwabot, meg méginkább a nagyhalakat, a rócsildokat és rokkefellereket, stb.? Amíg minden ütőkárta náluk van addig politikai megoldás lehetetlen ellenük, nincs olyan verzió, hogy ha elég erősen szavazunk a választásokon akkor egyszercsak nyerünk...
És amúgyis, bár ezt sokan még nem látják és nem értik, de az van, hogy kvázi győztek, és mi mindannyian menekültek vagyunk a saját hazáink hűlt helyén. Már most rabok vagyunk, páriák, senkik, akik ki vannak szolgáltatva a háttérhatalomnak. Az övék minden: a média, a bankrendszer, a multicégek, a politika, a politikán keresztül az oktatás, EÜ, stb.

MÁR MOST LÁZADÁSBAN ÉLSZ, legalábbis a hatalom szemszögéből biztosan, és te talán még nem tudsz róla. Már nem létezik szabad polgár, csak engedelmes szolga vagy lázadó. Nézz Kínára és megérted, aztán nézz Ausztráliára is.
www.theguardian.com/australia-news/2021/nov/13/melbourne-protests-prop-gallows-seen-as-thousands-march-against-victorias-covid-powers
Ez nem csak a covidról szól, már készítik a háttérben a többi hasonló baromságot a klímalezárásoktól kezdve a mesterséges hiperinflációig, ennek úgy tűnik már nem lesz vége soha, illetve legföljebb akkor, ha mi győzünk ellenük.

Ja, és kéretik nem félreérteni, a dollármilliárdokból kigolyózás ezúttal nem arról szól, hogy a proletárok vegyék el a burzsoáktól amit "elloptak tőlük", hanem arról, hogy egyesek a milliárdjaikat arra használják, hogy rád kényszerítsék a beteg great reset akaratukat, ezért vagy hagyod magad, vagy teszel valamit ellene, más út nincs.
www.weforum.org/agenda/2018/07/good-grub-why-we-might-be-eating-insects-soon/

Alfőmérnök 2021.11.16. 22:36:25

Péterfy Gergely (és Bori) nagymamája egy antikommunista és erősen nemzeti érzelmű asszony volt. (A testvérem ismerte és jól le is baszta őt a néni, hogy a Vígszínházba jár olyan darabokra, amiben Hegedűs D. Géza játszik. :) ).
Nem tudom, hol "siklott ki" a család, lehet, hogy ugyanolyan oidipusz-komplexussal van dolgunk, mint Gulyás Márton esetében (az ő apja Gulyás Gyula, remek dokumentumfilmes).
Wahorn jó arc volt a 80-as években, mára totálisan meghülyült.
Demeter okos fiú. A mandiner blogon ő volt Tempetőfi.

Alfőmérnök 2021.11.16. 22:53:50

@Mr Falafel: Eszem ágában sincs védeni Lukácsot, de az nem igaz, hogy nem értette a a dialektikus materializmust. A "Történelem és osztálytudat" c. művéből ez kiderül. Sok mindent értett, csak aljas bolsevik volt, a magyar filozófiatörténet legkártékonyabb művéből, Az ész trónfosztásából az derül ki, hogy értette azokat is, akiket (ez esetben "csak" szellemileg) ki akart irtani.
Amúgy polgári gondolkodónak indult, központi figurája volt a "vasárnapi körnek", ahonnan értékes gondolkodók is kikerültek (Fülep Lajos, Mannheim Károly, Zalai Béla). Csak - Lesznai Anna megfogalmazása szerint - egyik nap felébredt és Saulusból Paulus lett. (Bár helyesebb lenne úgy fogalmazni, hogy Paulusból Saulus .)

Alfőmérnök 2021.11.16. 23:26:40

@Mr Falafel: "Én úgy gondolom, teljes egészében meg kell tagadnunk a baloldaliságot. A legcsekélyebb engedményt sem tehetjük. Sokszor mondom, nullum communem cusum. Egyáltalán nincsenek közös dolgaink, közös utunk."

Fájó szívvel, de egyetértek veled. Voltak/vannak barátaim, tanáraim, akik baloldaliaknak mondhatóak és nem mondanám, hogy értéktelen emberek. Ezért nem szeretnék mindenféle kapcsolatot megszakítani velük. De beszélgetni komolyabb dolgokról, mint mondjuk az időjárás, nem tudok velük, és nem érzem jól magam a társaságukban, mert alapvető dolgokban nem értünk egyet. (Egyébként nem hiszem, hogy minden baloldaliság káros. Pl. az un. magyar "népi bal" képviselői sok mindent jól láttak - amúgy akik közülük megérték a "rendszerváltást" azok inkább az un. jobboldalhoz csapódtak. Szerintem Csurka is inkább "népi bal" volt, mint jobboldali. Csoóri, Fekete Gyula is inkább népi balos volt.)

Wildhunt 2021.11.17. 06:27:15

@Deansdale: a lázadásban való élettel egyetértek. A forradalom viszont más. Még nem volt a történelemben forradalom, ami a célját elérte volna. A permanens lázadás pedig nem forradalom.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.11.17. 06:36:03

@Deansdale: Én a hosszú kiszorítósdit vélem egyfajta megoldásnak. Magyarországon a kulturkampfot bulldózer üzemmódba kapcsolnám: új díjak és javadalmak csak jobboldali művészek részére. Sok pénzzel, hogy fájjon a szarháziaknak. Páholyok, klubok, alapítványok turbójobboldali programokkal, stb. S természetesen jól körbe bástyáznám jogszabályokkal áprilisig.

Bill Gates egy báb. A fickó segghülye, kb. Elon Musk szintjén nyálcsorgató idióta. Mindkettő CIA vagy valami más rövidítéses szervezet projektje. El ne higgye már bárki, hogy valaki csak úgy rakétákat küld az űrbe, ahová a 80-as években millió szám telepítettek fegyvereket a ruszkik és az USA is.

A Rotschildok már keményebb téma. Geci gyíkemberek! Csak annyit tehetünk, hogy elvesszük a játékszereiket, a sorosokat, muskokat és gateseket.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.11.17. 06:56:48

@Alfőmérnök: Gulyás Gyula, alias Gyula bácsi a tanárom volt. Már 30 éve is Gyula bácsinak hívtuk, de természetesen tegeződünk. Amíg összejárt az antropológia alapítvány, sokat borozgattunk együtt. Voltak közös terveink, ő mindig támogatott engem, de a szakmai féltékenység keresztbe tett nekünk. Én meg nem pályáztam tanszékvezetői babérokra, hiába hitte ezt több idióta is.

Tényleg ő volt Tempefői? :-)
Drukkolok neki, mert jól tolja.

Lukács dolgában nem értünk egyet. Ragaszkodom hozzá, hogy egy téveszmés barom volt, ráadásul nem tudott olyan cizelláltan fogalmazni, mint Hamvas, vagy manapság a lüke TGM. A dialektikus materializmus egy baromság, nem létezik. A dialektika két komponensű: az egyik a matéria a másik az idea. Elég csak Descartes híres mondását vennünk, hogy megértsük: kételkedem, tehát gondolkodom, gondolkodom, tehát vagyok, vagyok, tehát Isten létezik. Aki a dialektikából kivonja az ideát, nem kap semmit. Marx és a többi kretén a semmiről értekezett sokezer oldalakon. Lukács intellektusa fogékony volt, de csak az aljasságra. Nem volt benne semmi emberi.

A baloldali emberek és mi nem bírunk azonos kognitív funkciókkal. Eltérő alfajok, ha nem eltérő fajok vagyunk. Az elme evolúciója végérvényesen választotta ketté az emberi fajt. Ők zsákutca, kihalnak, mint a neanderek. Dick Swaab írt pár könyvet, amit érdemes elolvasni.

Alfőmérnök 2021.11.17. 21:55:15

@Mr Falafel: Szerintem is téveszmés barom volt, de a képességei alapján akár még jelentős gondolkodó is lehetett volna. Én a "Lélek és a formák"-at még értékes könyvnek tartom. Valamikor 1918 táján vált aljas bolsevikké.
A stílusa borzalmas, ezt a nála értelmesebb elvtársa, Hauser Arnold is elismerte. Bár sokan "esztétának" tarják, a műalkotások megítéléséhez semmi érzéke nem volt.
Egyébként Frederick2 írt róla egy jó esszét egy régebbi blogjára.

Dick Swaabot nem ismerem, de köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmemet.

Frederick2 2021.11.24. 17:19:47

@Mr Falafel: @Alfőmérnök: Itt van. Bár lehet, hogy ez is megérne egy jelentős újraírást.

drot.eu/lukacs-gyorgy-mint-erkolcsi-problema

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.11.24. 20:58:41

@Frederick2: Nagyon jó írás! Picit talán toleránsabb Lukáccsal, mint az ízlésem szerint való lenne, de én elfogult vagyok. Mert az tény, hogy ennyi rohadék cseléd között egyedül ő járt iskolákba. Nem csoda, hogy felnéztek rá, ő volt a félszemű a vakok közt. Még egyszer: nagyon jó írás.

Alfőmérnök 2021.11.24. 21:17:48

@Frederick2: Igen, én ajánlottam Tibinek. :)

Frederick2 2021.11.24. 21:50:49

@Mr Falafel: Köszi!

Ez amúgy egy régi írásom. Bár ezen is érződik, hogy egy rohadéknak tartottam Lukácsot. Ha most újraírnám, lehet, hogy még sötétebb képet festenék róla.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.11.25. 10:41:32

@Frederick2: :-))))
Igen, én is úgy kezdtem, hogy tömeggyilkos volt, de azért... Aztán minél több klasszikus filozófust abszolváltam, annál világosabbá vált, hogy Lukácsnak nem volt kellő intellektusa felfogni őket, ezért lett vulgármarxista.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.11.25. 15:34:29

@Alfőmérnök: letiltottam Skrabski Fruzsi oldalát. Bazmeg, egy faszkalap rendőr előállt hetekkel ezelőtt, hogy 2006-ban valójában ők voltak az áldozatok. Ezt Fruzsi naponta 10-szer megosztja különböző variációkban. az oldalán csakis ez látható, semmi más. Ma beszóltam a csávónak, hogy elég lesz már a hazudozásból. A válaszát Skrabski lájkolta. Azt szeretnék, ha én cáfolnék. Hát, bazmeg, én írtam az esetről szolgálati jelentést műszak végén? Én indítottam nyomozati eljárást felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak ügyében? A csávó azt állítja, hogy megdobták molotov-koktéllal. Egy ilyen hír nem volt soha sehol.
Most feldühödtem, úgyhogy írok valami posztot olyan címmel, hogy Skrabski a kommunista ágens, vagy ilyesmi. Olyan ártalmas az a nő, mint a tífusz.

Alfőmérnök 2021.11.26. 08:06:19

@Mr Falafel: A Pöttyös könyvek értelmi szintjén van a munkássága.

Frederick2 2021.11.26. 12:34:19

@Alfőmérnök: @Mr Falafel: Gondolom, Lukács Györgynek a 2 kötetes "Az ​esztétikum sajátossága" c. monstrum műve olvashatatlan. Elvileg le van rövidítve - és még így is 1782 oldal.

Mástól is hallottam, hogy Lukács György esztétikai nézetei fabatkát sem értek.

Amúgy, hogy tudassak veletek egy "jó" hírt, az irodalomtudomány berkein belül megindult a marxista irodalomtudomány feldolgozása. Méghozzá egykori MSZMP-s öregek (pl. Agárdi Péter) vezénylete alatt. Egy ismerősöm is részt vesz benne, mesélt róla sok sztorit. Egyenesen tiltva van a kritikus attitűd. Az egész igazából rehabilitáció. Lukács György mellett olyan figurákat akarnak rehabilitálni, mint Király István, Pándi Pál, Szerdahelyi István, Révai József.

A projekt egyik kézzel fogható eredménye. Gyurgyák Jánossal is mi van, hogy kiad ilyen szarságokat?
moly.hu/konyvek/kiraly-istvan-petofitol-tandoriig

Ismerősöm sok kulisszatitkot elárult. Keményen ellenőrizve van a munkájuk. Agárdi Péter folyamatosan a nyakukra jár. Ismerősöm egyébként el van ájulva Király Istvántól. Rossz hallgatni, ahogy áradozik róla.

A marxista irodalomtudomány egy káros konstrukció volt. Kár, hogy nem vagyunk képesek szembenézni vele. Köszönhetően annak a sok szarházinak a (társadalom)tudományos életben. Agárdi is mi a faszt keres a tudományos életben? Régen ki kellett volna rohadnia belőle!

Alfőmérnök 2021.11.26. 12:57:15

@Frederick2: Birtokomban van egy beszélgetés Rónay Györggyel (a Vigilia főszerkesztőjével) a '70-es évekből, amiben Lukácsot fikázzák.

Király István egy fasz volt. Adyban is csak az osztályharcost látta. A lánya, Király Júlia meg még nagyobb fasz.

Frederick2 2021.11.26. 13:01:03

@Alfőmérnök:

"A lánya, Király Júlia meg még nagyobb fasz."

Pontosítok.

Agárdi Péter és Király Júlia folyamatosan a nyakukra jár.

Így lehet tisztességesen irodalomtudománnyal foglalkozni. :P

Alfőmérnök 2021.11.26. 23:37:12

@Frederick2: Tibinek ezt az írását ismered?
drot.eu/hamvas-kritikaja-avagy-senki-sem-ismerheti-igazan-belat
Filológiailag pontosan leírja Hamvas és Lukács viszonyát.

Egyébként én voltam olyan beszélgetésen (talán konferencián, már nem emlékszem) a PIM-ben, ahol komoly szakmai tekintélyek pedzették, hogy Király István mégsem olyan kóser. :)
Koczkás Sándort állították vele szembe, pl. mint filológust. Amúgy illene ismernem Koczkást, mert a nagyapám mentora volt. Azt nem tudom, mennyire volt marxista, nemrég jelent meg tanulmánykötete, tervezem, hogy elolvasom.
www.antikvarium.hu/konyv/koczkas-sandor-quotnekem-ady-endre-ostora-tetszikquot-ady-endre-es-nagy-laszlo-koczkas-sandor-muhelyeben-20004921-1

Frederick2 2021.11.27. 09:46:26

@Alfőmérnök: Attól még, hogy valaki jakobinus, lehet jó szakember. Jó példa erre Tudós-Takács János, aki hiába volt szálasista és hitlerista, attól még teológusként állitólag korrekt.

Pándi Pál szemére vetette Király Istvánnak, hogy nacionalista. Ugyanis Király nem tartotta ördögnek valónak a nemzettudatot, sőt ő fontosnak tartotta, hogy a nacionalizmust integrálják a marxizmusba. Állitólag Király úgy vélte, a nacionalizmus és a szocializmus kibékíthetőek egymással. Ezt előtte amúgy Szálasi Ferenc gondolta így. Szerintem Király István nyugodtan tekinthető nemzetiszocialistának is. Mondjuk Pándit sem nagyon értem; baja van a nacionalizmussal, közben a példaképe a nacionalista Petőfi Sándor.

Én nem olvasok egyelőre sem Pándi Pált, sem Király István. Egyébként gondolkodtam azon, hogy egy-két könyvüket elolvasom. A maga torz módján érdekes a jakobinus gondolkodás. Valahogy olyan, mint egy földönkivüli életformát tanulmányozni. Ki tudja? Egyszer talán elolvasok tölük ezt-azt.

"Tibinek ezt az írását ismered?"

Milyen jó lenne egyszer összehozni egy W. S. Tibi - Alfőmérnök - Frederick találkozót! :) Érdekes beszélgetés lenne, az biztos! :D

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.11.27. 13:28:29

@Alfőmérnök: @Frederick2: Addig bosszantottatok, amíg megrendeltem Lukács életművét, az összes kibaszott írását. Nem mérik drágán amúgy.

Ki ez a Tibi?

Hamvast csak két éve ismertem meg. Tudtam, hogy létezik, de nem érdekelt. Fura, de Spiró ír hasonló stílusban, mint Hamvas. Ami kurva nagy elismerés Spirónak.

Egyébként úgy tervezem, karácsony előtt felavatom a dühöngőmet. A nappaliból leköltözöm egy szinttel lejjebb, és viszem a könyvszekrényeket is. Így a nappali minimál stílusú lesz, amit imádok. Odalenn viszont zene és könyvek. Ettől dühöngő. :-))
Mostanában erőszakkal szakítok időt minél több olvasásra. Annyit nem tudok, mint fiatalon, de ez is valami.

Alfőmérnök 2021.11.27. 20:31:05

@Frederick2: Szerintem te is tudod, hogy Királynak max. részleteiben lehet értékes a munkássága, mivel helytelen az alapkoncepciója, nem lehet ő "AZ" Ady-kutató. Ezt pedzették a PIM-ben is. (Én egyébként nem vagyok nagy Ady-fan, de ez mellékszál. Nyilván nagy hatású az életműve, amivel az irodalomtudománynak komolyan kell foglalkoznia.)

Gondolom Pándi Petőfire "világforradalmárként" tekint, nem nacionalistaként. Egyébként Petőfi nagyon közel állt a jakobinusokhoz - nem is ezért szeretjük.

@Mr Falafel: Jéézusom, végig ne olvasd. Én csak annyit állítok, hogy a fiatal Lukácsban még volt kakaó. Dosztojevszkij, Kierkegaard és Eckhardt mester voltak a kedvencei. Magyarul ő írt először Rudolf Kassnerről, Hamvas egyik példaképéről.

Tibi Weyner Sennyey Tibor.
mandiner.hu/cikk/20210516_weiner_sennyey_tibor_interju
A drót főszerkesztője, ő közölte Frederick írását Lukácsról, miután egy vitában belinkeltem a blogbejegyzést.
Hamvassal és Békássy Ferenccel, egy elfelejtett, az I. VH-ban meghalt tehetséges költővel foglalkozik, kertészkedik, méhészkedik. Jó szándékú, rendes gyerek, csak hajlamos bedőlni kortárs agybajoknak (migránssimogatás, feminizmus, ökofasizmus).

Alfőmérnök 2021.11.28. 00:58:03

@Alfőmérnök: Mármint nem Hamvassal és Békássyval kertészkedik, méhészkedik, hanem amellett, hogy velük foglalkozik, még kertészkedik és méhészkedik. :D

Frederick2 2021.11.28. 11:26:47

@Alfőmérnök: Ha már szóba jött Lukács, még annyit elárulhatok, hogy tervezem
1, egyrészt a régi Lukács-tematikájú esszém átírását (aktualizálva a jelenlegi helyzetre)
2, másrészt egy másik, mondhatni második Lukács-tematikájú esszé megírását.

Még lenne mit írnom arról a rohadékról, úgy érzem!

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.11.28. 18:10:49

@Frederick2: Nosza! Ne fogd vissza magad.

Nekem ezekről mindig a Rolls Frakció: Jólét című dala jut eszembe.

"Bálványok bámulnak bambán - e nemzedékre szabva
Fizetési cetlijük a szemedbe lóg"

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.11.28. 18:25:29

@Alfőmérnök: Sajnos a komcsi berögződés nagyon itt maradt a rendszerváltozás után is. Én teljes paradigmaváltást csináltam magamnál. Abból indultam ki, hogy egy Heller sosem lett volna képes felfogni Arisztotelészt, így nem az ő magyarázatai alapján próbálom megérteni, hanem inkább többször átolvasom, hogy biztosan jól értem-e. Az ókoriak közül egyébként Cicero a kedvencem. Szeretem a nyelvezetét.

Alfőmérnök 2021.12.03. 22:54:04

@Mr Falafel: Be tudom bizonyítani, hogy mindig is gyűlöltem Lukácsot, sőt egyike voltam azoknak, aki a Lukács-tanítványok "hősiességének" mítoszát is megpróbálta széjjel zúzni.
Csak kis distinkciókat tennék; pl. hogy Lukács nem volt rossz képességű. Nem állnak hozzám közel az ifjúkori írásai sem, de az tény, hogy az még egy másik Lukács volt; a Lukács-tanítványok közül pl. Márkus Györgyöt színvonalas gondolkodónak - és valódi tudósnak - tartom.

Az ókoriak közül nekem Platón a felülmúlhatatlan. Nagy kedvenceim még a preszókratikusok, tulajdonképpen az ő hatásukra kezdtem el filozófiával foglalkozni. Arisztotelész is megkerülhetetlen, mondjuk őt annyira nem szeretem olvasni, de tény, hogy alap, ismerni kell.

Alfőmérnök 2021.12.03. 22:57:59

@Frederick2: Kíváncsian várom az újabb írásaidat (az új blogod írásaival le vagyok maradva, de be van tervezve az abszolválásuk, nem azért nem jeleztem vissza, mert nem érdekelnek).

Frederick2 2021.12.04. 05:39:15

@Alfőmérnök: Semmi gond. Tudom, hogy el vagy foglalva. Nem kerget a tatár. :)

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.12.04. 15:16:44

@Alfőmérnök: Rendben, revideálom magam. Tulajdonképpen csak szemantikai vita, mert nyilván Lukács nem véletlenül volt ideológus. A többiekhez képest akár géniusznak is nevezhetjük. Azonban a képességei zsákutcában értek véget.

Frederick2 2021.12.07. 12:57:01

@Mr Falafel: @Alfőmérnök: Szerintem abban mindhárman megállapodhatunk, hogy egy rohadék volt. Egy hatalmas műveltségű, kivételes szellemi képességű ember is lehet erkölcsi hulladék. Pl. Lukács György, Szabó Ervin, Korvin Ottó.

Mindig a morál dönt. A gonosztettekre pedig semmi nem ad mentséget. Még a kivételes szellem sem.

Frederick2 2021.12.07. 14:58:20

@Alfőmérnök: @Mr Falafel: Tamás Gáspár Miklós esszéje Király Istvánról:

magyarnarancs.hu/publicisztika/kiraly-istvan-titkai-104203

De ez is olyan írása, ahol burkoltan önmagáról is beszél. Nem véletlen, hogy TGM itt is igyekszik megmondani, mi marxizmus és mi nem. Aczél György nem marxista. Révai József nem marxista. Kádár János nem marxista. Király István nem marxista. 1927-től a Szovjetunió se nem kommunista, se nem marxista.

Igazából marxizmus az, amit TGM marxizmusnak gondol. TGM marxista. Ami nem TGM, az nem marxista.

Tudjátok, mi jut erről eszembe? Amikor gimiben meg főiskolán azon vitatkoztak rocker ismerőseim, mi nevezhető rocknak és rockernek. A Green Day nem rock. Az emósok nem rockerek. Satöbbi, satöbbi, satöbbi.

Mondjuk TGM szupernaivitása tetten érhető itt is. Szegényke nem akarja elfogadni azt, hogy a marxista értelmiségi és politikai elit célja soha nem volt több, mint a társadalmak feletti politikai hatalom megragadása és megtartása. Soha nem volt több. TGM szerint továbbra is a valódi cél az emancipáció, az egyenlőség biztosítása minden ember számára. Szegényem, csak szedi az illúziótablettát, kitart az a túlvilágig! Igazából Messiás-várás tekintetében kezet foghat Király Istvánnal! Igazából mindkettő hasznos idiótaként funkcionál, Király István a Kádár-rezsim kezében, TGM meg a Balliberális Network kezében.

Ami még érdekes az esszében, hogy TGM beszél arról, miként élt tovább a népi-urbánus ellentét 1945 után a magyarországi kommunisták között. Csak én érzem úgy, hogy mint anti-nacionalista, TGM az urbánusoknak ad igazat? TGM-nek nem tetszik Király István népiessége – de csak azért, mert ő urbánus gondolkodású.

Nekem az is fura, hogy József Attilát nem tekinti revizionistának. Miközben József Attila elítélte a trianoni döntéseket, és ugyanúgy visszakövetelte az elcsatolt területeket, mint Kosztolányi Dezső. (Persze az más kérdés, hogy TGM-nek jóval kedvesebb „József Attila, mint munkásköltő” képe.)

„a mai nemzeti jobboldal Rákosi Jenő és Milotay István örököse”

Gondolom, itt a nemzeti bezárkózás szellemiségét érti „Rákosi örökségnek”. A Rákosi-tempót még Toroczkai gittegyletéből, a Mi Hazánkból kinézem. De nekem még egy TGM sem fogja megmagyarázni, hogy a FIDESZ rákosista. :P Bár ő gyanúsítja a FIDESZ-t neohorthysta restaurációval is. Ami szerintem szintén baromság.

Alfőmérnök 2021.12.07. 22:06:19

@Mr Falafel: @Frederick2: Nyilván, sok minden függ attól, hogy miét értünk "képesség"-en.
Amúgy amit én hiányolok, az Lukács nézeteinek-életművének filozófiailag színvonalas kritikája. Remélem, egyszer valaki megírja. (Akár kimutathat kontinuitást is az ifjú és a bolsevik Lukács között, ennek az interpretációnak is van létjogosultsága).

Alfőmérnök 2021.12.07. 22:08:08

@Frederick2: Pontosan leírtad, mi a baj TGM-el.

Frederick2 2021.12.08. 13:08:20

@Alfőmérnök: TGM-mel a legfőbb baj, hogy egy kártevő. Egy intellektuális imposztor. Futóbolond, csaló, agitátor.

Alfőmérnök 2021.12.08. 18:33:47

@Frederick2: Ha már idecitáltad Scruton könyvének címét: abban a könyvben van egy egész jó írás Lukácsról. De az is inkább csak "elég jó".

Frederick2 2021.12.09. 13:51:40

@Alfőmérnök: Ez jobb írás a TGM-firkantásnál. Veres András.

magyarnarancs.hu/konyv/hinni-muszaj-104478

„Üzenetek érkeznek a túlvilágról, egyik a másik után, előbb Ortutay Gyula, most pedig Király István titkos naplója. Mindketten nagy tehetségként indultak, egyikük a néprajzot, másikuk az irodalomtörténet-írást kívánta meghódítani, s bár nem lettek hűtlenek tudományukhoz, de elszegődtek az 1945 után kiépülő diktatúra kiszolgálóinak, lelkes végrehajtói lettek a kulturális élet és a kulturális intézmények politikai megrendszabályozásának, cserébe a látványos pártállami karrierért. Titokban írt naplójuk első pillantásra (legalább részben) valamifajta lelki menedéknek tűnik. Önkritikus számvetés is, körmönfont önigazolás is, kényszerek és indulatok megvallása, sokszor önáltatásba átforduló őszinteséggel. Legalább e lapokon igyekeznek megőrizni a szuverenitásukat, de arra azért gondosan ügyelnek, hogy üresen hagyják az igazán kényes időszakokat, mint amilyen Ortutay számára az 1948-as év volt, amikor miniszterként kíméletlenül végrehajtotta az iskolák államosítását, vagy Király életében az 1956-os év, amikor – az írók szemében gyűlölt lapszerkesztőként – a népharagtól kellett félnie, és alapjaiban rendült meg egzisztenciája.”

„1945 után baráti társaságával együtt neofita buzgalommal és ritka szakmai alapossággal vetette rá magát a marxista irodalom tanulmányozására; az emigrációból hazatért Lukács György tanítványa lett, és Révai Józsefet választotta politikai kalauzának. Király és társai készek voltak az új értékrend nevében – a kulturális vezetés napi kívánalmainak megfelelve – bárkit megtámadni (így „számolt le” Szabó Árpád Kosztolányival, Szigeti József pedig Weöres Sándorral). (...) A becsvágyó fiatalembert a negyvenes-ötvenes évek fordulóján az új hatalom a Csillag című folyóirat szerkesztői székébe röpítette. Király utóbb büszkélkedett azzal, hogy milyen jelentős műveket sikerült megjelentetnie, de arról nem beszélt, hogy ezzel szemben hány jelentős művet kaszált el politikai szempontokra hivatkozva.”

„Király sem becsülte sokra a művészi autonómiát, bátran beavatkozott az írók szövegeibe, s tette ezt a színfalak mögött tevékenykedő cenzorként a hatvanas években is (...) Pilinszky János korszakos jelentőségű verseskötete még szerencsés volt, hogy Király ultimátumának eleget téve eredeti címének megváltoztatásával megjelenhetett. Élete végéig hadakozott az individualizmus fantomjával, az önzés és az anarchia melegágyának tekintette, valamifajta elvont (pontosabban ismételten újradefiniált) kollektivizmus nevében, amely hivatott volt képviselni minden hátrányos helyzetben levő közösséget a falusi „alsóvégtől” a „peremvidékre” szorult népeken át a gyarmati sorból nehezen kiszakadó harmadik világig. Csupán arról az apróságról feledkezett meg, hogy a modern kor nem ismer komolyan vehető emberi felszabadulást számottevő individualizáció nélkül, a közösség pedig nemcsak felhajtóerő lehet, hanem gúzsba kötő, bénító akadály is.”

„Vannak, akik ma is kiváló irodalomtörténésznek tartják őt, és sajnálkoznak azon, hogy a hatalom igézetében ideológus szerepet vállalt. Holott ha kézbe vesszük első nagyobb szabású vállalkozását, a Mikszáth-monográfiát (amely akkor úttörőnek számított, de ma már csüggesztő olvasmány), az sokkal inkább tűnik ideológiai, semmint irodalomtörténeti teljesítménynek. Kisebb baj, hogy realistává festi át az írót, az igazi gondot az okozza, hogy képtelenül primitív társadalomképet rajzol mögé a marxista kézikönyvek propagandaszólamainak szellemében. Előzetes ideológiai elgondolását Király valósággal ráerőszakolja az anyagra (talán blaszfémiának tűnik, de csaknem ugyanazzal a fogással él, mint amilyennel a koncepciós perek: az ítélet megelőzi a tárgyalást, tekintet nélkül a bizonyítékokra). Néha mulatságos, ahogy verbális akrobatikája lelepleződik; például Mikszáth és Tisza Kálmán miniszterelnök barátságát azzal magyarázza, hogy Tisza személyes varázsával megvezette az írót – csak hát egy olyan íróról van szó, akiről éppen Király állítja azt, hogy átlátott a Tisza-korszak machinációin, a korabeli politikai boszorkánykonyha megvesztegethetetlen kritikusa volt.”

„Sajnálatos módon az ideológiai konstrukciók végigkísérik egész irodalomtörténészi pályáján; például természetesnek találja beépíteni második Ady-könyvébe a harmadik világ problémáival kapcsolatos politikai eszmefuttatá­sait. Az Ady-monográfia, amely legismertebb munkája lett, végül torzóban maradt, miközben súlyos aránytévesztés jellemzi: Király valamifajta képtelen teljességre törekszik műelemzéseiben, amivel nemcsak olvasója dolgát nehezíti meg, hanem jóval inkább kiszolgáltatja magát a tévedés és az üresjárat kockázatának. A beláthatatlan szövegtengerben akadnak persze jól megoldott részek is, ilyenkor érzékenyen és árnyaltan értelmez egy-egy verset vagy emberi kapcsolatot.”

Alfőmérnök 2021.12.09. 21:37:56

@Frederick2: Köszi, ez - főleg a MANCS-tól - meglepően jó írás, de mindenképpen informatív.

Alfőmérnök 2021.12.10. 01:11:10

@Frederick2: Eléggé megbízható forrásból tudom, hogy Szegedy-Maszák szabadkőműves volt. Ami számomra nem jó pont. De az tény, hogy ő tudós ember volt. Ehhez azonban hozzátenném, hogy nem akarta kiadni Arany Zsuzsanna - szerintem remek - Kosztolányi-könyvét. Állítólag azért, mert írt a híres-hírhedt (antiszemita) Pardon-rovatról (szerintem, de ez csak feltételezés, sejtés, azért sem, mert feltárta Kosztolányi szabadkőműves múltját is).

Frederick2 2021.12.10. 07:51:34

@Alfőmérnök: Hozzám valami olyasmi pletyka jutott el, hogy Arany Zsuzsanna Kosztolányi-monográfiája bizonyos tények tekintetében szembement Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi-monográfiájával. Mondhatni: nem volt egyforma a Kosztolányi-képük.

Alfőmérnök 2021.12.10. 11:13:58

@Frederick2: Annyi biztos, hogy Szegedy-Maszák tanítványaként kezdte el a munkát. Én egy barátnőjétől úgy tudom, hogy a pardon rovat miatt vesztek össze. De lehet más oka is.

Frederick2 2021.12.13. 19:34:01

@Alfőmérnök:

"Eléggé megbízható forrásból tudom, hogy Szegedy-Maszák szabadkőműves volt. Ami számomra nem jó pont."

Erről én is olvastam egy kíváló cikket az UFO Magazinban. Meg egyet a Hihetetlen Magazinban. Ha jól emlékszem, mindkét cikk kitért arra, hogy Szegedy-Maszák, mint szabadkőműves teljesen a befolyása alá került a sziriusziaknak.

Alfőmérnök 2021.12.13. 20:27:28

@Frederick2: Viccelődhetsz ezen, de ettől még tény, hogy ma is vannak szabadkőművesek, akiknek nagy ráhatásuk van a politikai-kulturális életre.
Majd talán 100 év múlva a mai dokumentumokat is feldolgozzák, ahogy Raffay most a 100 évvel ezelőttieket.

Frederick2 2021.12.14. 05:19:59

@Alfőmérnök: Tudtam, hogy a faszfej, manipulatív, az árnyaltságra nagy ívben szaró, történelmi folyamatokat primitíven leegyszerűsítő Raffay-nak a nevét is megemlíted. Pfúj, az az ember! Igen, UFÓ-magazin színt!

Frederick2 2021.12.14. 08:12:42

@Alfőmérnök: Röviden elmondom, mi erről az egészről a véleményem.

A kapitalizmus, más néven a tőkés rendszer. A kapitalizmus, melyben élünk, mozgunk, lélegzünk. A kapitalizmus a mi mozgásterünk. A kapitalizmus mára globálissá vált - nem véletlenül hívják már úgy, hogy globális kapitalizmus. A kapitalizmusnak, mint minden gazdasági rendszernek, vannak problémái. Próbáljuk megérteni a kapitalizmust, vele együtt pedig a kapitalizmuson belüli problémákat. De ahhoz, hogy megértsük, sajnálatosan nem tekinthetünk el a szakirodalmak olvasásától. A rendszert megérteni nehéz, a szakirodalmak olvasása és értelmezése nehéz meló, s nincs is rá sok ideje az embernek a munkahely és a magánélet mellett.

A szakirodalmak tanulmányozását, és vele a rendszer megértését meg lehet úszni. Egyrészt lebutított, magukat szakirodalomnak álcázó művecskék olvasásával, másrészt bűnbak-képzéssel. Nézzük, mi ma a népszerű bűnbak-képző elméletek:

1, A férfiak által uralt kapitalizmus. A kapitalizmus azért szar, mert uralják a férfiak.

2, A fehér ember által uralt kapitalizmus. A kapitalizmus azért szar, mert uralja a fehér ember.

3, A zsidók által uralt kapitalizmus. A kapitalizmus azért szar, mert uralják a zsidók.

4, A szabadkőművesek által uralt kapitalizmus. A kapitalizmus azért szar, mert uralják a szabadkőművesek.

A kapitalizmus meggyógyítása pofonegyszerű. Ki kell ragadni a kapitalizmust a férfiak vs. a fehér ember vs. a zsidók vs. a szabadkőművesek kezéből, és át kell rakni a miénkbe! Őrségváltás. Le kell cserélni a gonosz gazdákat magunkra, és a kapitalizmus jó lesz!

Ez nem komoly elmélet, hanem tündérmese. Ez a tündérmese van körülírva rengeteg, magát szakirodalomnak álcázó irománnyal.

Természetesen én sem bújom agyba-főbe a komolyabb szakirodalmakat. Már csak azért sem, mert nekem is kibaszott kevés az időm erre, a meló és a magánélet mellett. Ugyanakkor nem vagyok hajlandó leegyszerűsíteni egy olyan komplex jelenséget, mint a kapitalizmus. Bűnbak-képzésre meg főleg nem vagyok hajlandó.

Frederick2 2021.12.14. 08:16:28

@Deansdale: Ezt neked is küldöm.

menekulttabor.blog.hu/2021/11/14/cseledterror_a_magyar_kulturaban/full_commentlist/1#c41091248

Ahhoz képest, hogy magad kapitalistának vallod, eléggé leegyszerűsíted a rajongásod tárgyát, a kapitalizmust.

Deansdale 2021.12.14. 08:59:02

@Frederick2: A kapitalizmussal az a baj, hogy csak kicsiben működik normálisan. Amint valaki hipergazdag lesz elkezdhet belebarmolni a világ működésébe - ezt látjuk most, és ennek a következménye a világ aktuális megbaszódása. Az, amit a te gyomrod nem akar bevenni, hogy a jelenlegi hipergazdag világmegbaszóknak kb. a 95%-a zsidó, egyszerű tény, ahogyan az is, hogy ŐK (tehát nem én) rasszista alapon használják a pénzüket a fehér faj kiirtására. Nálad ott elakadt a lemez, hogy "de nem az összes zsidó", amit mindenki alapból tud, csak neked okoz problémát fejben tartani.
Ezzel remélem egyszerre tudtam 2 kérdésedre válaszolni.

(A kapitalizmus gyíkjára az elméleti megoldás az általános vagyonadó és az egyéb vagyon-maximalizáló intézkedések, elsősorban közvetettek, pl. olyanok amik a cégeket nem engedik végtelenre nőni. Hogy a jelenlegi, gyakorlati világhelyzetben mit lehet tenni, az más kérdés. Itt már semmilyen legális intézkedéssel nem megyünk semmire.)

Alfőmérnök 2021.12.14. 12:43:03

@Frederick2: Raffay az egyetlen, aki bement a levéltárba és elkezdte komolyan tanulmányozni a szabadkőműves iratokat. Megtehetné bárki, mert Magyarországon egyedülállóan megvan minden a XiX. sz végétől a XX. század közepéig. Ha tudsz ebben a témába jobbat Raffaynál, szóljál.
Egyébként elárulom, hogy miért nem foglalkoznak más történészek olyan alapossággal és mélységben a szabadkőművességgel, mint Raffay: mert gyávák, meg mert félnek. Szerintem inkább ezek az emberek "pfúj"-ok.

Frederick2 2021.12.14. 13:12:33

@Alfőmérnök:

"Raffay az egyetlen, aki bement a levéltárba és elkezdte komolyan tanulmányozni a szabadkőműves iratokat. "

Egyszer olvastam Nemere Istvántól egy interjút. Szóba jöttek az ismeretterjesztő könyvei. Megkérdezte a riporter, hogy honnan meríti az információkat a könyveihez. A válasza: az internetről és a házi könyvtárából.

Igen, ehhez a mentalitáshoz képest tényleg többre tartom azt, aki bemegy az OSZK-ba és a levéltárakba kutatni.

Ugyanakkor ez mire érv? Pető Andrea, a feminista történész is bemegy az OSZK-ba és a levéltárba. A marxista történészek is bementek a könyvtárakba és a levéltárakba, a rendszerváltás előtt is, után is.

Raffay-val, tudod, az a probléma, hogy önkényesen válogat a források között. Ami belefér a koncepcióba, azt beleviszi a munkáiba, ami meg nem, azt hajítja félre. Kb. mint régen és most a marxista történészek.

"Egyébként elárulom, hogy miért nem foglalkoznak más történészek olyan alapossággal és mélységben a szabadkőművességgel, mint Raffay: mert gyávák, meg mert félnek."

Raffay nem viseli el a kritikát. Raffay nem vállal fel a nagy nyilvánosság előtt vitákat. Szereti körülvenni magát olyan emberekkel, akik mindenben egyet értenek vele. Kabátfeladogatókkal, tapsikoló emberekkel, talp- és seggnyalókkal. Ismerek köztük olyat is, aki úgy szólítja, hogy: "kegyelmes uram". Általában egyfajta embertípus épít magának ilyen véleménybuborékot, ahol nem sérülhet: a gyáva emberek.

"Megtehetné bárki, mert Magyarországon egyedülállóan megvan minden a XiX. sz végétől a XX. század közepéig. Ha tudsz ebben a témába jobbat Raffaynál, szóljál."

Igen, ezzel egyetértek. Rengeteg téma van a történettudományban, amit nem kutatnak megfelelően. Egyébként elárulom, nem csupán a történettudományban. Így ezek a témák átkerülnek olyan emberekhez, akik tehetségesek, csak nem tisztességesek. Mint Raffay.

"Szerintem inkább ezek az emberek "pfúj"-ok."

Igen, úgy érzem, hogy sikerült azonosulnod Raffay-val. Talán még a kabátot is feladnád rá. 0,5% kritikát nem vagy hajlandó vele kapcsolatban megfogalmazni. Amit művelsz, nem először, az bálványimádás, ész nélküli rajongás. Nem túl egészséges, szerintem.

Alfőmérnök 2021.12.14. 18:55:36

@Frederick2: Az alapvető, legfontosabb meglátásait elég akkurátusan bizonyítja.
Ilyen például az, hogy a szabadkőműveseknek nagyon is voltak politikai céljaik, amit többnyire véghez is vittek. Nem lehet megérteni a tanulmányozásuk nélkül a XIX. sz végi, XX. század eleji történelmi folyamatokat. Ez már bizonyított, és a bizonyítás elsősorban Raffay érdeme. Mit olvastál amúgy tőle? (Én két könyvet, a Politizáló szabadkőművességet, és Ady Endre és a Nyugatot.)
(Nekem amúgy meggyőződésem, hogy ma is ugyanúgy befolyásolják a politikai-kulturális életet. Persze bebizonyítani nem tudom, mert nem vagyok tag, és ugye azért titkosak, hogy a kívülállók ne tudjanak semmit róluk (max. ami a honlapjukon megjelenik: pl. nagyoriens.hu/page/mukodo-paholyaink ). Ez nem olyan, mint ha UFO-kban, vagy a laposföld-elméletben hinnék.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.12.15. 06:17:55

@Alfőmérnök: @Frederick2: Az öcsém is nagy konteós, ergo sokat olvas a szabadkőművesekről. Egyszer egy Drábik-könyvet is kaptam tőle.
Szóval, a régi gazdagok valamiért rejtőzködő életmódot élnek. Szinte alig tudunk valamit róluk, miközben évszázadok óta gyűjtik a pénzt valamiért, valamire. Ahogy azt a mai gazdagok példájából is látjuk, egy bizonyos pont után a sárkány-szindróma elhatalmasodik ezeken, s a pénzen túl mind informális, mind pedig formális hatalmat is akarnak. Vagyis nem azt mondják, hogy "nézd csak, faszikám, milyen gazdag vagyok!", mert azok csak számok. Azt mondják, "látod, én ezt is megtehetem".
Teljesen logikus tehát, hogy a pénzkoncentráció erőkoncentrációt generál, vagyis olyan csoportok létrehozását, amely csoportok befolyásolhatják a világ menetét. Ezeknek az embereknek beteges vágya, hogy megtehessék azt is, amit más nem lenne képes bármilyen okból. Míg végül eljutnak a hatalmi téboly fokára. A mai nyugati világ itt tart. A világot igazgató háttérhatalom tébolyult gazdagemberek csoportja. Szabadkőművesek, vagy mások? Tök mindegy! Ha élni akarunk, a Földet meg kell szabadítanunk tőlük. Ki kell irtani őket mind egy szálig.

Frederick2 2021.12.15. 12:38:07

@Alfőmérnök: Van valami taszító abban, ahogy megpróbálsz MEGTÉRÍTENI. Hadd kérdezzem meg: ha nem válok Raffay-imádóvá, és nem osztom a szabadkőműves baromságaidat, akkor már ne is számítsak mondjuk egy sörözős beszélgetésre? Komolyan kérdem. Szektásokra jellemző, ha valaki nem gondolja azt, amit ők, az nem barát, az ellenség.

"Mit olvastál amúgy tőle?"

Gondolkodtam én még régebben, hogy elolvasom az Ady-ról írt könyveit (amiből mára összesen van négy). Már csak azért is, mert engem is idegesít az Ady körül kialakult rajongói kultusz. És az elején még imponált is, hogy ezzel szembement. Igen, az Ady-könyvei felkeltették az érdeklődésemet.

A gond csak az, hogy nekem Raffay-nak ez az öntelt, arrogáns viselkedése undorító. Az, hogy nem vállal a nyilvánosság előtt vitákat (vajon miért?), s az elméletét és a munkásságát kritizálókat pedig szabadkőműveseknek titulálja, az emberileg szánalmas. A Raffay-imádók szépen át is vették tőle ezt a seggfej mentalitást. Amikor Szilvay Gergely szabadkőművességéről elmélkednek egyesek, az vicces (csak mert szegény írt róla egy kritikus cikket). Mire fel ez a nagyképűség, ez az arrogancia?

Előfordulhat, hogy egyszer olvasok valamit a rohadéktól. Most egyelőre olyan undorító nekem az a pali, mint egy darab kutyaszar.

Frederick2 2021.12.15. 12:51:41

@Mr Falafel: Szilvay reagálása a Szakács - Raffay párosra:
mandiner.hu/cikk/20200717_nem_a_szabadkomuves_vadaszat_a_jobboldalisag_merceje

Én sem tagadom, hogy vannak a háttérben erők, amiket fel kellene morzsolni (de kiknek?). Viszont érdemes, mint mindent, ezt is megfontoltan, ésszel csinálni.

Alfőmérnök 2021.12.15. 22:15:04

@Mr Falafel: @Frederick2: Drábikot nem sokra tartom, megbízhatatlan forrásokat forráskritika nélkül kezel, és az összes könyve innen-onnan összeollózott saláta.
Raffay más, ő nem állít olyat, amit levéltári adatokkal nem tud alátámasztani. De Frederick vélelmezésével ellentétben nem vagyok Raffay-fanatikus. A szabadkőművességről szóló könyveit hiánypótlónak tartom. Mindent elolvasott, ami a keze ügyébe került.
A Nyugat pl. egy szabadkőműves project volt. Ezt azért nem árt tudni. Mint ahogy azt sem, hogy Tisza Istvánt szabadkőművesek gyilkolták meg. Stb.
Nem is igazán értem, Frederick mivel nem ért egyet? Hogy nincsenek szabadkőművesek? Hogy nincs ráhatásuk a politikára, meg a kulturális életre. Ezeket tagadni iszonyú naivitásra vall. Talán nem létezik a Bilderberg-csoport? Nem titkosak az összejöveteleik? Nem stratégiai kérdésekről döntenek? Mennyire demokratikus ez, hogy a hátunk mögött döntenek ostoba férgek?
Én eleve undorítónak tartok minden titkos társaságot. Nem fair dolog a kívülállókkal szemben. A szabadkőművesség meg még összekapcsolódik egy misztikus, okkultista szar álvallással is. Hogy kik vannak a hierarchia csúcsán, arról meg inkább ne beszéljünk.
Jellemző, Frederick, hogy nem reagáltál a Bruckhadrt-könyvre. Megjegyzem: még én sem olvastam, de ismertetőket olvastam róla. Íme egy: www.magyarkurir.hu/hirek/burkhardt-gorissen-szabadkomuves-voltam

Egyébként azt sem gondolom, és nem is mondtam, hogy minden szabadkőműves szar alak. Kosztolányi is az volt, akinek a verseit nem szeretem, de a prózája a XX. századi magyar irodalom egyik csúcsa. Az egész Benedek-család vakoló volt, velük sincsem különösebb bajom.
Bircaman blogján is előkerült a szabadkőműves téma, ott az az ötlete volt valakinek, hogy az összes, levéltárakban fellelhető szabadkőműves dokumentumot fel kéne tolni a netre. Aztán mindenki levonhatja belőle a következtetéseit.

Ha meg azt hiszed, hogy bizonyos véleménykülönbségek miatt nem ülök le valakivel szívesen sörözni-beszélgetni, akkor nagyon félreismertél.

Frederick2 2021.12.15. 22:35:48

@Alfőmérnök: A dinoszauruszokat is a szabadkőművesek irtották ki. A Sziriuszról belevezették a meteoritot a Földbe. Szegény dinók, elpusztították őket ezek a rohadékok! :D

Egyszer italoztam egy kőművessel. Azt mondta, erős alkohol hatása alatt, hogy ő szabadon él. Érted, szabadon! Akkor ő szabad kőműves lehetett. :D

Én itt befejezem veled a beszélgetést. Majd akkor folytatjuk, ha lenyugodsz egy kicsit.

Szerbusz!

Alfőmérnök 2021.12.15. 23:40:58

@Frederick2: Szándékosan karikírozod az álláspontomat, hogy abszurdnak tüntesd föl. Mintha mindenki elmebeteg lenne, aki a szabadkőművesekkel foglalkozik. Nem tisztességes eljárás.

Ajánlom tanulmányozd ezt:
Jezsuiták és szabadkőművesek
mek.oszk.hu/12400/12486/12486.pdf

Egy olyan fazon írta, aki először jezsuita volt, majd szabadkőműves, majd komcsi.
Találóan jegyezte meg valaki a könyvről: Egy tripla féreg naplója.
(Czike László szerint ennek a könyvnek az abszolválása a belépő a hazai "nemzeti" szabadkőműves közösségbe.)

Frederick2 2021.12.16. 17:07:11

@Alfőmérnök: Nemrégiben rágtam át magam ezen:
grafomanpali.blog.hu/2021/11/30/a_munkaero-piac_gyermekei

Már eme "műremek" feldolgozása is mentálisan megerőltető volt. A könyv elolvasása, és utána megírni róla a kritikát. Úgy, hogy közben azért itt-ott utánajártam infóknak is. Sosem gondoltam volna, hogy így le tudd fárasztani egy könyv. Egy magát szakirodalomnak álcázó pamflet.

Ezek után nekiesni Raffay könyveinek... Nem csupán olvasni, de utána nézni az információk valóságtartalmának, észrevenni a manipulációkat. Kicsit elmélkedni az olvasottakon. Jegyzetelni; ennek nem ártana később utánanézni!... Magyarán: dolgozni vele!

Most köszönöm, nem!

Van magam felé egy listám, mikkel is kellene foglalkoznom. Valamivel sürgősen, valamivel majd egy idő után.
1, A munkám. Sajnos mind időben, mind energiában sokat elvesz tőlem.
2, A munkaerő-piacon belül, a jelenlegi munkahelyemen kívül szintén vannak terveim, elképzeléseim. Lassan arra is rá kellene állnom.
3, Le kellene küzdenem néhány mentális betegséget. Mint az internet-függőség, mint a Pán Péter-szindróma, mint a pánikbetegség. Nem kis meló volt az alkoholizmusom felszámolása sem. Ezek is feladták a leckét.
4, Valamikor ideje lenne kiépíteni egy normálisan működő párkapcsolatot is.

Ez kb. a 4 fő pont. És úgy képzeld el, hogy ehhez társulnak egyéb teendők is! Meg azért érdemes foglalkozni a szüleimmel is, a barátaimmal is, a szeretteimmel is.

Iszonyat kevés a szabadidőm. Rengeteg a teendőm. Feladatok, amiket el kell végezni, és problémák, amiket meg kell oldani. A szakirodalmak elolvasására és feldolgozására egyre kevesebb a kapacitásom.

Az igazat megvallva nincs időm szabadkőművesekre vadászni.

(Mivel jól ismerlek téged, tudom, hogy igazából neked sem a szabadkőművesekre kellene koncentrálnod, hanem magadra.)

Mindenesetre mostanában ennyi feladat és probléma mellett nem fogok elmélyedni Raffay munkásságában. Egyszer talán, ha majd lesz felesleges időm, akkor leülők Raffay könyvei elé. Most nem.

Frederick2 2021.12.16. 17:16:58

@Alfőmérnök: Ha akarsz még beszélni velem, ajánlom, folytassuk privátban, email-ben vagy mobilon.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.12.16. 18:07:15

@Frederick2: A dugás az első. Ehhez nem kell párkapcsolat, csak kurva. A legjobb ribanc is 30 körül megvan. A sógorom ezt csinálja. Olcsóbb, mint barátnőt tartani.
Nincs olyan, hogy alkoholizmus. A függőség egy általános pszichés probléma, nem köthető élvezeti cikkekhez. Aki alkoholista és leszokik az alkoholról, más élvezetben lesz függő.
A pánikbetegséget könnyű leküzdeni. Tudom, pánikbeteg vagyok. Akik nem ismernek, észre sem veszik, amikor rohamom van. A pánikbetegség legrosszabb tulajdonsága, hogy képes fiziológiai problémákat okozni. Magas vérnyomás, szívritmuszavar, magas cukorszint. Utóbbit a máj manipulálásával éri el. Ugyanis a máj eszi meg a fölösleges adrenalint, amit az agy riasztórendszerének helytelen működése kényszerít ki.
Javaslom: szedjél reggel és este cataflam dolo rapidot egy hónapig. Utána csak napi egyet. Mellé szerezz be Danabol DS szteroid tablettát. Ebből reggel és este kettőt-kettőt vegyél be. Hidd el, jobban értek hozzá, mint az orvosok 99%-a. Ha másra nem, hát a komplex rendszerek átlátására jó volt a 18 év egyetem. Nem mellesleg 4 generáció biokémia könyvét olvastam el.
Ha egyszer meglátogattok (és remélem, 2022-ben erre sor kerül), majd megnézitek a könyvtáramat és hihetőbb lesz minden. (alatta borospince van :-) )

Frederick2 2021.12.16. 18:24:57

@Mr Falafel:

"Aki alkoholista és leszokik az alkoholról, más élvezetben lesz függő."

Phú! Szerintem nálam ez lett a net. Lejöttem az alkoholról, rámentem a netre. Egyébként a Youtube-n baszom el a legtöbb időt.

"Ha egyszer meglátogattok (és remélem, 2022-ben erre sor kerül), majd megnézitek a könyvtáramat és hihetőbb lesz minden. (alatta borospince van :-) )"

A magam részéről köszönöm a meghívást! Elképzelhető, hogy 2022-ben összehozható egy ilyen találkozó. Ha ideális lesz, megkereslek privátban.

Alfőmérnök 2021.12.16. 22:59:43

@Frederick2: @Mr Falafel: Én CBD-vel kísérletezem. Szerintem jó anyag. (Fontos elkülöníteni a THC-től, ami egy elhülyítő pszichoaktív szar.)
Frederick, hidd el, hogy nem a legfontosabb számomra a szabadkőművességgel és a Raffayval való foglalkozás. De ebben a kérdésben azt hiszem, véleménykülönbségünk van. Ami nem baj.
Szegény (sajnos csak virtuális) barátom, Frick László Intézet, Dudi, egy időben komoly alkoholista volt, lejött róla és kreatív energiává tudta transzformálni az űrt, ami az alkohol hiánya okozott. Szerintem különb (és összehasonlíthatatlanul nagyobb valóságismerettel rendelkező) író volt (vagy sajnos csak lehetett volna), mint Esterházy, csak nem tudott kibontakozni.
Én mindenféle találkozásnak örülnék, és Fala könyvtárát és borospincéjét is szívesen meglátogatnám. :)

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2021.12.18. 06:30:22

@Alfőmérnök: Ismerem, nálunk a gyerek fogyasztja. Autizmus spektrumzavarra ajánlották. Szerintem hatásos is lehet, hallottam rá példát.
Hosszú évek után végre elszántam magam és befejezem a ház alsó szintjének átalakítását. 4 nap burkolás van hátra. Ide költözik a könyvtáram és a dolgozószobám, egy teljes szint az enyém lesz így. A nappali is felszabadul, nem olyan zsúfolt, mint most. Én meg elvonulhatok a kis világomba. 4 nap!!! Már készen lennék, de ez második hétvégém vidéki hagyományok ápolásával. Disznóvágás, pálinka és társai.

Alfőmérnök 2021.12.23. 02:24:16

@Mr Falafel: Nekem határozottan jobb a közérzetem a CBD-től. Szerintem nem placebó.
Én nem rejtem véka alá, felvállalom IRL, saját nevemen is, hogy egy időben depressziós voltam. Pont leszarom, ha valakik ezért megbélyegeznek. A depresszió népbetegség. Én citalopramot szedtem, és sokat segített. A mellékhatásait itt most nem részletezném.
Egyébként a szteroid tablettáknak nincsenek veszélyes mellékhatásaik? Nem olvastam utána, de hallottam ezt-azt róluk.

Alfőmérnök 2022.03.21. 15:11:41

Kik tették tönkre Magyarországot?
Visszavándorló magyar véreink felvilágosítására
és hazatérő hadifoglyaink tájékoztatására

mek.oszk.hu/20700/20756/20756.pdf

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.04.02. 11:10:19

@Alfőmérnök: A szteroid mellékhatása a túl jó közérzet, az ízületi bántalmak elmaradása, kitolt életkor. Persze, túladagolva a krémes is halálos.

Az összes antidepresszáns legszarabb mellékhatása a libidó csökkenése, vagy átmeneti impotencia.
A CBD olajjal kapcsolatban nincs kifogásom, csak nem minden esetben használ.

Alfőmérnök 2022.05.09. 20:33:08

@Mr Falafel: @Frederick2: Épp Lukács György: Lenin c. "tanulmánykötetét" olvasom.
Ezek (mármint Marx, Lenin, Lukács és akik terjesztették a nézeteiket) tényleg elmebetegek voltak, bazmeg.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.05.10. 21:04:27

@Alfőmérnök: őszinte részvétem. Egyszer nekem is sikerült nekifutnom. Nem tudom, hogy Havas tanár úr a szánalmasabb, vagy Löwinstein elvtárs.

Frederick2 2022.05.14. 11:00:00

@Alfőmérnök: Most nem megbántani akarlak, de az igazat megvallva én semmit sem tudok mit kezdeni a kommenteddel. A következőek jutottak eszembe:

1, Min lepődsz meg? Olyat említesz, amit már több éve tudsz te is, én is. Egy jakobinus, fogalmazzon akárhogy, semmi mást nem akar, mint uralni az adott társadalmat. Élet és halál ura akar lenni a társadalomban. Ez a pőre hatalomvágy áthatja az írásaikat (még TGM-t is), ezért ir olvashatatlanok a számomra. Persze, kívételek akadnak, a naívak, akik tényleg szebb, jobb, emberségesebb világot akartak, még olvashatóak (Sinkó Ervin, József Attila).

2, Jobb tevékenységgel is eltölthetnéd az idődet. Csajozás, biciklizés, mozizás, bulizás, kerti munka. Koncentrált a munkádra és a magánéletedre - inkább ezekre, mint a különféle kommunista, marxista, jakobinista szemétre.

@Mr Falafel: Még évekkel ezelőtt kikölcsönöztem Rosa Luxemburg-nak az "Irodalmi ​és művészeti írások" c. könyvét. Belelapoztam, beleolvastam. Két nap múlva vittem vissza. Ilyen szűklátókörú picsát! Még az irodalomról is a kommunista faszságok jutnak eszébe. Szánalmas.

Alfőmérnök 2022.05.14. 16:10:32

@Frederick2: Játékelméleti alapvetés, hogy az ellenfelünk stratégiáját minél jobban ismerni kell. Ezért érdemes olvasni pl. Lukácsot, de persze nem nagy mennyiségben, mert még agyára megy az embernek, és átkerül az ellenfellei oldalára (szerintem ez történt TGM-mel, aki konzervatívból keményvonalas komcsi lett).

Szerintem J.A. nem volt jakobinus. Hatott rá Marx (de szerintem mindenekelőtt Hegel) , ez a hatás kimutatható verseiben, és tanulmányaiban írt is róluk (úgy tudom, legutolsó éveiben - de ne feledjük még fiatalember volt ekkor is - freudomarxista nézetekkel szimpatizált). De olvasta pl. Bergsont is (az "eszmélet" egy bergsoni terminus Dienes Valéria fordításában kb. a tudat szinonimája). Szinte biztos vagyok benne, hogy a ha megérte volna a szovjet "felszabadítást", Rákosit, eljutott volna az antikommunizmusig.

(Aki problémásabb nekem, az Ady. Tényleg érdemes olvasni Raffay Ady-könyveit. Nem irodalmár, de Ady - és "mentorai" - indítékait jobban meg lehet érteni, mint irodalmotörténeti könyvekből. Különben azt Raffay is elismeri, hogy istenes versei világszínvonalúak.)

Frederick2 2022.05.14. 16:37:05

@Alfőmérnök: Engem érdekel az Ady Endre- és a József Attila-téma is. Még szakirodalmakat is kinéztem magamnak.

Szomorúan a jelenlegi munkám rengeteg időt elvesz a magánéletemből. Rámegy a magánéletemre. Most is dolgozok, a szabad napomon. (Ez mondjuk önként vállalt, de van egy munka, amivel viszont szükséges haladnom. Határidő...) Remélem, ha sikerül átállnom távmunkára (valószínűleg nem a szakmámban), több időm lesz saját magamra. Így az intellektuális témákra is.

Most jakobinus picsák memoárjait olvasom (Dénes Zsófia, Gáspár Margit, Várnai Zseni). Jobb a stílusuk, mint Rosa Luxemburgnak - ezt kapd ki! Olvashatóak! :D

A közeljövőben informatikai témákkal szeretnék foglalkozni. Az informatikai és technológiai tudásom csekély - türhetetlen állapot! :) A negyedik ipari forradalom hajtómotorjai a digitalizáció, a virtualizáció és a robotizáció. Jó lenne ezekben is jobban elmélyedni.

Frederick2 2022.05.16. 07:41:19

@Mr Falafel: Megszűnik a PestiTV, és lehet, hogy vele együtt a PestiSrácok is! Végre egy jó hír! Nagyon utáltam őket. :D Annak az igénytelenségnek és primitívségnek, amit a képernyőn műveltek, oroszlánszerepe volt abban, hogy a főpolgármester-választást a Karácsony nyerje meg, ne a Tarlós. (Persze nem csak ez, de ez is!) Jól teszi a FIDESZ, hogy megszabadul tölük. Remélem, előbb-utóbb Habony is megy a kukába!

"A Pesti TV megszűnésével rendeződik valami a világban, ami két éven át nagyon nem állt a helyén. A tévécsatorna tartalmáért felelős nyaloncok úgy akarták nap mint nap megfejteni a politikát, hogy nem volt véleményük a világon semmi másról, ugyanis egyáltalán nem volt semmiféle világnézetük. A valóság vizsgálatát nem lehet onnan elkezdeni, hogy Orbán Viktor miért fizet. Egy Jordan Peterson, egy Slavoj Zizek, egy Tölgyessy Péter, egy Csányi Vilmos, egy Moldova György vagy egy Tamás Gáspár Miklós először is elsajátított egy-egy gondolatrendszert a realitásról, amely tértől és időtől független, és abból ereszkedik alá a konkrét közéleti folyamatokhoz, hogy megértse és megértesse azokat. Még Szilvay Gergely és Gulyás Márton is rendelkezik egyfajta értékvilággal meg egy ahhoz tartozó szemlélettel – a fejükben a politika tartozik a valósághoz, és nem a valóság a politikához.

Velük ellentétben a Pesti TV állandó szereplői a nekik kirendelt két év alatt egyáltalán nem szóltak hozzá semmihez, csakis a kultúrharchoz, és még csak nem is az volt a fő baj, hogy rettentő egyoldalúan, hanem az, hogy olyan primitíven és érvénytelenül, ahogy hülyegyerekek pofáznak bele a nagyok dolgába. Az Echo TV és a Kölyökidő keresztezése nem a maga béna sulitévé-jellege miatt volt nézhetetlen, hanem mert a kimondott szavak mögött soha nem volt fedezet, mindössze annak az ismételgetése zajlott, ami a műsorokat gyártó fiatalokra a felnőttek beszédéből ráragadt. A Pesti TV szellemi csődjének az a legfőbb tanulsága, hogy bár a kurzusoknak csak a politikai vélemények értékesek, aki lusta alkotni vagy legalább találni magának egy átfogó gondolatrendszert, az semmilyen témához nem szólhat hozzá értelmesen, még egy olyan nagyon primitív topikhoz sem, mint a kulturkampf. Nem attól lesz valakiből jó élmunkás, hogy állandóan vérben forog a szeme, hanem attól, hogy először is ért ahhoz a munkához, aminek kellő fanatizmussal az élére áll." (Puzsér)
süti beállítások módosítása