Menekülttábor

hajléktalan gondolatok éjszakai szállása

KI A KOMMUNISTA?

2022. február 20. 18:02 - Mr Falafel

A kérdésre többféle válasz is adható:

 

Mindenki kommunista, aki nem a Fideszre szavaz.

A kommunista a kapitalista ellentéte.

Kommunista, aki az abszolút igazságos társadalom felépíthetőségében hisz.

A kommunista csupán egy gúnynév a balliberálisokra, a magukat liberálisnak és baloldalinak vallókra.

A kommunisták mindig azt mondják, nincsenek is kommunisták, mert nincs és soha nem is volt kommunizmus. Azonban a kommunista létnek nem előfeltétele a rendszer, amelynek megalkotása a kommunisták végső célja. Vagyis kommunizmus nélkül is vannak kommunisták.

A kommunisták, miután hatalomban mindannyiszor a népirtást tekintették az egyetlen működőképes társadalomformáló aktusnak, vagyis elpusztítottak mindenkit, aki nem értett velük egyet, manapság nem szívesen vállalják fel klasszikus elnevezéseiket: kommunista, bolsevik, szocialista. Mindhárom elnevezés ugyanazt az embertípust takarja. Ahogy az Istvánt is szoktuk Pistának, Pistinek, Isunak, Istinek nevezni.

A kommunista mindig tetten érhető retorikájában is. Ők a társadalomra, mint emberek közösségére mindig NÉP-ként hivatkoznak, szemben azzal, hogy a kapitalista POLGÁR-oknak hívja őket.

A kommunista sosem a saját munkája eredményének tekinti helyzetét, hanem mások, alapvetően ellenük irányuló cselekedetei okozatának. A kommunista ezért mindig elégedetlen a státuszával. Ennek okán cselekvéseinek elsődleges mozgatója nem saját boldogulására irányul, hanem a másik ember javainak birtokba vételére, mint kompenzációra amaz helytelen viselkedéséért.

A kommunista ember mindig el akarja venni a másik ember vagyonát, ingatlanját és ingóságait. S míg önmagát A NÉP-ként aposztrofálja, addig azokat, akiket ki szeretne fosztani, GAZDAG-okként. A kommunizmus eszméje szerint ugyanis minden embernek minden tekintetben egyenlőnek kell lennie. S itt érhető tetten a liberális demokrácia, a mai nyugati balliberális metodika bolsevizmussal, kommunizmussal való azonossága. Ugyanis a liberális demokrácia végső célja pontosan ugyanaz, mint a kommunizmusé: egyenlővé tenni.

Csakhogy az emberi faj egyes egyedei között képességek tekintetében olyan, biológiai, genetikai eredetű egyenlőtlenségek vannak, amelyek nem egalizálhatók semmilyen módon. A kommunizmus, s így a liberális demokrácia is egy retrográd folyamat végterméke, ergo nem a legfejlettebb emberi társadalom, mint hiszik sokan, s mint a Fukuyama nevű elmeháborodott kommunista filozófus hangoztatja napjainkban, hanem éppen fordítva, a klasszikus kapitalizmusból való visszahanyatlás egy kezdetlegesebb, differenciálatlanabb társadalmi formába.  

Kommunizmusban és a liberális demokráciában a takarítónak azonos értéke van az orvossal, a betanított munkásnak a mérnökkel, a bolti eladónak az egyetemi professzorral. Gyakran kapom meg én is, hogy jogászok nélkül simán működne a társadalom, de megenne a kosz, ha nem lennének takarítók. A kommunista ember azt vallja, a társadalom egyetlen tagja sem hasznosabb a másiknál.

Mivel a képességek különbözőségében sem hisz, mindenkit, aki nála többre vitte, csalónak, alávalónak tart. A GAZDAG tehát egy szitokszó, amely azt az embert írja le, aki a legcsodálatosabb társadalmi létezés, a kommunizmus, a liberális demokrácia megvalósulásának ellensége, legfőbb akadálya, s akit, mint ilyent mindenképpen el kell pusztítani, hogy az általános és teljes egyenlőség megvalósuljon.

A kommunista, azaz a balliberális ember nem akar energiákat fektetni a saját gyarapodásába, fejlődésébe, megelégszik azzal, ha a nála szorgalmasabbaktól, okosabbaktól, állhatatosabbaktól elveszik a többletjavakat, amelyeket az a jobb képességeivel megszerzett. Ettől a jobb képességű emberek még nem lesznek azonos módon ostobák és lusták a kommunistákkal, de az életük ugyanolyan, - ha nem még inkább – nyomorúságos lesz. Éppen ezért az elmekórtanilag leginkább  kommunista emberek, a bolsevikok azt szokták cselekedni, hogy az általuk kisemmizett, náluk okosabb és szorgalmasabb embereket megölik. Így sosem lesz, aki szembesítse őket saját hitványságukkal.

A kommunista ember virulens. Az a beteg gondolkodásmód, amit magában hordoz, fertőző. Ezért kommunistává válhat akár egy okos és szorgalmas ember is. A kommunistavírus ugyanis mindenki olyat megtámad, aki bármilyen okból elégedetlen az életével. Például nem tartja elég szépnek magát, nemi identitásproblémái vannak, elhagyta a szerelme, vagy úgy érzi, hiába fektetett be elégséges energiát az egzisztenciája építésébe, nem érte el azt a célt, amire vágyott. Mást neveztek ki helyette igazgatónak, és ő maradt helyettes, más lett adjunktus, ő maradt docens, a csoporttársa jeles PhD, ő meg csak jó. Az ismerőse, aki szintén mesterember, már E-osztályú Mercedest vett, neki meg csak C van. S lehetne hosszan sorolni.

Fenti és más hasonló okokból vannak tehát a kommunisták között okos és szorgalmas emberek is. S azt a nácik óta tudjuk, ha az értelem és a szorgalom rossz cél érdekében munkálkodik, abból mindig valami iszonyat keletkezik.

Agatha Christie egyik legismertebb művében, a Gyilkosság az Orient expresszen címűben az általa létrehozott zseniális detektív figura, Hercule Poirot szájába adja a következő mondatokat: „Micsoda emberek, az önkényes esküdtszékükkel és az önkényes igazságukkal. … Nem volt joguk a törvényt a kezükbe venni! Nem, így nem viselkednek, csak a vademberek. Az utcán, ahol az esküdtek és a hóhér jelölik ki önmagukat. Csakhogy ez középkori módszer. A törvény rendjét fenn kell tartani, és ha kudarcot vall, igyekszünk még magasabbra emelni. Különben a társadalomnak, a civilizált embereknek nem lesz, ami védelmezze őket, ha ez összeomlott.”

Magam is ezt az elvet vallom. Szemben a baloldali emberekkel, a kommunistákkal, a balliberálisokkal, akik egyszerű többséggel módosítanának kétharmados törvényeket, akik az alkotmányt az ATV stúdiójában ülő „szakértők” egybehangzó akaratával, a nép nevében hatályon kívül helyeznék, akik folyton elszámoltatnának másokat, akik azt ígérik, ha nyernek, földönfutóvá tesznek minket minden értelemben.

A minap Tordai Bence és a magának közgazdász diplomát hazudó Hajnal Tamás, két alig mérhető pártocska lenin-fiúi vagyonelkobzási csekket vittek Rogán Antalnak. Jelezvén, ha a baloldal nyeri a választásokat, minden ingó és ingatlan vagyonától megfosztják. Ahogy Mészáros Lőrincet, Orbán Viktort, vagy éppen Rákay Philipet és Nagy Ferót. Mindenkit kifosztanak, aki Magyarországon nemzeti érzületű és konzervatív. Engem is megfenyegettek már párszor ezzel, pedig én senki nem vagyok, legkevésbé pedig a NER kegyeltje.

S talán éppen ezért vagyok nagyobb ellenségük, mert egy Miskolc-vasgyári prolikölyökből felküzdöttem magam valahová, ahová ők sosem érhetnek fel. Tehát, miközben egy vagyok közülük, egyben annak vagyok ékes bizonyítéka, hogy fejlettebb intellektussal, nagyobb szorgalommal többre vihetjük, mint az átlag. Vagyis én vagyok a  mementója  annak, hogy nem vagyunk mind egyenlőek.

A kommunisták, a liberális demokrácia exkluzivitását (kizárólagosságát) hirdetők azon okból is virulensek, mert egyszerű megoldásokat kínálnak. Ha nem tetszik egy törvény, nem tartjuk be, eltöröljük. Ha erre nincsenek jogállami eszközeink, akkor erőszakkal, mert a cél szentesíti az eszközt, hiszen az igazság, a NÉP IGAZSÁGA a mi oldalunkon áll. Ha nem tudod feldolgozni, hogy homoszexuális vagy, jelentsd ki, hogy nő vagy, és máris nő leszel, de legjobb, ha átműtteted magad nővé és máris megnyugszol, helyre billen a világ. S ha még sem így történik, azért csakis a hagyományos értékeket vallók a felelősek, ők az ellenségeid, akiket el kell hallgattatnod.

Szerintük létezik abszolút igazságos társadalom, de az nem a mennyország, hanem a kommunizmus, a liberális demokrácia. S miközben a kereszténységet minden eszközzel igyekeznek elpusztítani, mint ideológiai akadályt, aközben a saját világlátásuk is vallásos, csak sokkal primitívebb, mint a kereszténység. A kommunista, vagy balliberális ember animista társadalomszemléletű.

A valóságban azonban nincs igazságos társadalom. Ez egy megvalósíthatatlan konstrukció, egy utópia. Sőt, ha a megvalósítási metodikákat tekintjük, akkor kifejezetten disztópia. A baloldali világlátás egy evolúciós zsákutca, az ember kognitív funkcióinak korcsosulása, amely végsősoron a faj kipusztulásához vezet. Illetve vezetne, ha nem lennénk mi, akik megmaradtunk homo sapiens sapiensnek.

S ha nincs abszolút igazságos társadalom, akkor el kell fogadnunk, hogy érhetnek minket igazságtalanságok, hogy vannak köztünk érdemtelenül boldogulók és ugyancsak érdemtelenül lemaradók, mellőzöttek. A feladatunk azonban ilyenkor az, hogy a (jog)rendet, az igazságszoláltatást mind magasabb tudományos és erkölcsi szintre emeljük. Nem pedig az, hogy a jogrend felfüggesztése ígéretével igyekszünk erőszakos hajlamainkból fakadó aljasságunknak híveket toborozni, mint teszik a baloldaliak.

Nagyon különbözünk egymástól, mi és a kommunisták, a liberális demokraták. Unalomig ismétlem, ha kell: ez nem egyszerű világnézeti különbözőség, ez evolúciós megalapozottságú. Nem vagyunk már egy egységes faj.

A kognitív funkcióinkban való eltérésre mondanék néhány példát:

Szerintük a 13. havi nyugdíjat nem Gyurcsány és Bajnai vették el, hanem Orbán nem adta vissza. Állítják, hogy Bajnai csupán egy egészen iciri-piciri rövid időcskére akarta elvenni, de sajnos a Fidesz csalással győzött, s így a 13. havi nyugdíj örökre elveszett. Szemben ezzel a Bajnai kormány programjában ez szerepel: "2009-ben nem fizetik ki a 13. havi nyugdíj második felét. Megszűnik a 13. havi nyugdíj, helyette a GDP-hez kötött nyugdíjprémiumot vezetnek be." Ebből elég világosan látszik, hogy nem egy rövid időintervallumra vették el a juttatást.

Szerintük a Gyurcsány Ferenc által az álproblémának titulált gazdasági válság miatt felvett 4500 milliárd IMF-hitelt Orbán lopta el. A pénzt eredetileg bankkonszolidációra fordították (volna), de csak az OTP, vagyis Csányi, Orbán embere kapott belőle, a többit az államkasszában hagyták, és azt Orbán lopta el, amikor 2010-ben hatalomra került. Hogy ennek a költségvetés ellentmond, az nem igaz, mert nincs is olyan, hogy költségvetés.     

A MANYUP-okkal kapcsolatban pedig az a kommunista is Orbánozik, akinek a saját pénztára 10 év után kiküldte, hogy a betett pénzek egyetlen fillér hozamot sem termeltek. S az egyébként általuk csak GAZDAG-ként, tehát ellenségként emlegetett vállalkozók ebben a történetben heroizálódnak, mint a SZEGÉNY-ek megmentői, mert a magánpénztárakban ők márpedig jobban bíznak, mint az államban. S természetesen az állam által beszedett adó, mind az övék, a népé. Az ő verejtékes munkájukból fakad.

Ugyanis a bank, s minden pénzintézet, számukra kegyhely, a vallásuk szakrális építménye. A bank a kommunisták, balliberálisok temploma. Nyíltan ki is mondják, - vagy, hogy stílusosabb legyek – nyíltan megvallják, hogy bank nélkül nem létezik emberi társadalom.

Látható tehát, hogy a homo sapiens sapiens kognitív funkcióiból fakadó értelmezési metodika, a kauzalitás itt csődöt mond, s egy teljesen irracionális felfogás, egy bomlott elme képe rajzolódik ki. A mi szemszögünkből mondhatjuk őket elmeháborodottnak is, azonban a saját fogalmi rendszereiken belül az ő gondolkodásuk koherens és logikus. Ezt az ellentmondást kizárólag azzal oldhatjuk fel, ha elfogadjuk, hogy az ő agyuk evolúciója elindult valamilyen irányban, a miénk pedig szintén halad egy tökéletesen különböző más irányban.

Hogy ki a kommunista végtére is? – Mindazok, akiket a bevezetőben annak neveztem. Akik varázsigeként használják az „egyenlőség”, „nép” és „bank” szavakat. Szóval, kedves olvasóm, ha ismeretségi körödben van olyan személy, aki a diskurzusotok során gyakran ismétli e szavakat, az biztosan kommunista, vagyis balliberális.

40 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://menekulttabor.blog.hu/api/trackback/id/tr7717682894

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Frederick2 2022.02.22. 16:43:19

Jó ideje már önmagadat ismétled. Leírod ugyanazt és ugyanazt. Hozzáfűzöl valami eseményt a pártpolitikai kutyakomédiából. A végén pedig mindig ugyanoda fut ki a dolog: csudijó a FIDESZ, az ellenzék bekaphatja! Két Magyarország van: van a jóságos Magyarország és a gonosz Magyarország. És csak akkor lesz happy end, ha a jóságos Magyarország legyőzi a gonosz Magyarországot! Érződik az írásaidon, hogy ezt elsősorban önmagadnak szánod, egyfajta önhergelésnek.

Nekem oly mindegy amúgy, ki vezeti szakadékba az országot. Márki-Zay. Gyurcsány. Orbán. Toroczkai. A társadalomra így is vár egy jó nagy adag horror.

A válság, amely tetten érhető a társadalomban, a gazdaságban, a kultúrában és több más területen, már rég túllépett az aktuálpolitikán. A magyar társadalom tagjainak képesnek kell lennie az összefogásra, a szolidaritásra. Amire szüksége lenne a társadalomnak, az egy spirituális és morális megtisztulás. Szolidaritás, morális megtisztulás, visszatérni a spirituális gyökerekhez. Mindezeket pedig nem a koncon marakodó patkánypolitikusok fogják generálni.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.02.22. 20:35:30

@Frederick2: :-D De látod, hiába ismétlem magam, van, aki még most sem érti. Nullum communem cursum! Nincs közös út! Mi nem fogunk össze senkivel, aki más nézeteket vall. Senkivel! Nem lehet párbeszéd, mert nem egy nyelvet beszélünk. S ha mondunk valamit, mást és mást értünk alatta.

Nincs jó és rossz Magyarország, vagy jó és rossz magyar. Mi magyarok vagyunk, de senki más nem az, aki nem mi vagyunk. Ergo Magyarország csakis a miénk. Eleve az ellenzék internacionalista, vagyis nemzet fölött álló, ergo a hazát, mint oltalmat elutasítja. Szóval, miért is lenne akkor bármi is az övék a mi hazánkból?

Minden történésnek ugyanaz a mozgatója: vannak ők és mi. Ők a rosszak, mi a jók. Miért ők a rosszak? Mert mindenki rossz, aki elárulja Magyarországot, aki internacionalista/globalista és újabban ismét Marx szobrához járnak imádkozni. Az ilyenek csakis rosszak lehetnek. nincs szürke, csak fekete és fehér van. miért? Mert a mocskos rohadék liberális démonokraták addig basztatták a ruszkikat és a kínaiakat, amíg Európa elvesztette a vonzerejét Putyin szemében, s nem maradván veszteni valója, végül csak meglépte, amit muszáj volt meglépnie. Csak ez a lépés nekünk nagyon fog fájni. Nem véletlenül volt Orbán arca annyira elcsüggedt a Putyinnal közös sajtótájékoztatón. nézd vissza! Az USA újra odadobja a keleti blokkot a ruszkiknak. S bármennyire is kedvel minket Putyin, ő akkor is egy hadúr. És ezt most a világ kibaszottul megtanulja.

Ezért, az ukrán helyzet miatt, s ami abból következik, minden baloldali halált érdemel.

Frederick2 2022.02.22. 23:27:33

@Mr Falafel:

"Nincs közös út!"

Én meg sem fogalmaztam ilyesmit. A Rémkoppantókkal szerintem sem lesz soha közös nevező. Utoljára a nemzeti oldalon Kassai Lajos fogalmazott meg ilyet - de ő is azért, mert naiv és minimális a tudása az aktuálpolitikáról (az ideje nagy része a gazdálkodással meg a Lovasíjász-projekt menedzselésével megy el, nem a politikai tájékozodással).

Ugyanakkor vedd már észre, hogy a nemzeti oldal sem egységes! És amit te akarsz, az nem feltétlenül egyezik Orbán érdekeivel. Ha te lennél a miniszterelnök, akkor valószínűleg már nem létezne ATV. Orbán alatt létezik ATV, mert valamiért érdeke neki, hogy még létezzen és mérgezze a népet.

Aztán... ha esetleg a magyar jobboldal leszámolna a baloldallal. De úgy an block a teljes baloldalt felszámolná. Tudod, mi lenne itt? Pár év múlva a "békeidő" alatt egymás torkának esnének a jobberek. Mert az egységet is csak a külső ellenség tartja össze - a baloldal. Valódi szolidarítás nincs.

És akkor ott a kérdés: mi ebben az Orbán-kormány felelőssége? Egyrészt abban, hogy egyre keményebben tör és zúz a baloldal. Másrészt abban, hogy lejáratodott a jobboldal.

"Ezért, az ukrán helyzet miatt, s ami abból következik, minden baloldali halált érdemel."

Akkor menj, és vadászd le őket machete-vel! Kergesd a Momentumos politikusokat bózotvágó késsel (mint valami olcsó horrorfilmben)! Erre nem tudok mit mondani, bocs!

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.02.23. 06:12:57

@Frederick2: Szoktál autót mosni? Ugye, hogy nem? Mert minek is? Úgyis koszos lesz. És ez még igaz is. Vagy, - ha már gazdálkodásról is szó esett - gyomlálni? Minek kiirtani a tarackot, úgyis visszanő. És tényleg! Kiirthatatlan, ahogy a baloldaliság is. Ettől még minden éven többször is gyomlálom, hogy ne szaporodjon túl. Vissza kell szorítani, mert hamar átveszi az uralmat a kertben.

Nincs igazságos társadalom. Mindig lesznek olyanok, akiket döntések hátrányosan érintenek, vagy szerényebb képességeik okán lemaradnak. Ők elégedetlenkedni fognak, s az elégedetlenséget legjobban artikuláló csoportideológia a baloldaliság. Ergo baloldali emberek mindig lesznek. S éppen ezért szükséges valamiképpen visszaszorítani, korlátozni ezt az ideológiát.

A Fidesz a liberális démonokrácia része, ergo a legtalálóbb elnevezés rájuk a konzervatív liberális. Ezért van ATV és RTL Klub és a sok szennyportál. Ezért akcionistáskodhatnak a komcsik. Én a demokráciában már régen nem hiszek. Eleget láttam, hogy tudjam, ez nemhogy nem a legtökéletesebb társadalmi szerveződés, de jelenlegi formájában leginkább a sztálini szocializmusra hasonlít. S ez így nem egy pozitív tartalmú együttélési forma.

Azt mondod, valódi szolidaritás nincs. Na, tényleg? És mikor jöttél rá? Illetve te tényleg elhitted, hogy ilyen létezik? Az Auxilia moralisról szóló két írásom tulajdonképpen erről szól: ha az ember választhat, sosem lesz szolidáris. Azt állami aktussal lehet csak kikényszeríteni, s ha intellektuálisan igazolható kényszert alkalmazunk, akkor a társadalmi berendezkedés nem lehet demokrácia, az ugyanis kizárja az intellektuális kényszert.
Egyszerűen el kell fogadnunk, hogy vannak fogalmaink, amelyek nem állják ki a valóság próbáját, hanem csak utópisztikus elképzeléseinkben élnek.

Az ukrán helyzet megoldja magát. Semmit nem kell tennem, a liberális démonokrácia mégis óriási veszteségeket fog elkönyvelni. A vicces az lesz, amikor 10-15 év múlva a most harcos liberálisok hogyan tagadják majd le, hogy lipsik voltak.

Frederick2 2022.02.23. 19:30:48

@Mr Falafel: Márki-Zay Péter szerint Magyarországnak segítenie kell a NATO-t az Oroszország elleni háborúban, méghozzá katonailag. Ez a szociopata féreg magyar katonákat küldene meghalni Ukrajnába!

Van az ATV-nek az a beszélgetős műsora, amit az a szőke ribanc vezet, az Emilia. (Meg néha az a másik szőszi ribi, akinek meg nem jut eszembe a neve.) Az összegyúlt szarfaszúak ugyancsak arról hadováltak, hogy mivel Magyarország NATO tag, kutyakötelessége magyar katonákat küldeni Ukrajnába.

Azt a kurva...!

Ezek a szarháziak képesek lennének magyar embereket kiküldeni a mészárszékre. Visszataszító, undorító.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.02.23. 20:11:22

@Frederick2: :-D :-D
Röhögök, de nem olyan vicces. tele vagyok aggodalommal. Két napja kotlok egy poszt felett, ami a háborús helyzetre reagál. Ezek a barmok nem tudják, kivel kezdtek ki.
Íme:
"Olyan fegyvereket helyeztünk hadrendbe, amelyeknek nincs párjuk a világon. Folytatjuk a perspektivikus fegyverrendszerek fejlesztését, beleértve a hiperszonikus és az új fizikai elveken alapuló fegyverrendszereket, valamint kiterjesztjük a fejlett digitális technológiák és a mesterséges intelligencia elemeinek alkalmazását"

Ezek a kretének azt hiszik, blöfföl. Bazmeg, Putyin nem pókerezik!

Eddig nem sikerült semlegesnek maradnunk soha, de most nagyon-nagyon kéne. Szerintem olyan fegyver lehet Vlagyimir Vlagyimirovics kezében, ami felborítja az egyensúlyt. Amíg az USA transzneműekkel baszta letele a tábornoki kart és a harcoló egységeket, addig a cárevics okosan tervezgetett. Bassza meg, miért nem fogják fel, hogy Putyin egy hadúr?

Frederick2 2022.04.30. 11:01:40

@Alfőmérnök: Látom, megkezdődtek a támadások Szilvay ellen, a Gender-könyve miatt.

Ez puszta személyeskedés:
moly.hu/ertekelesek/5252572

A "Népszerű idézetek" alatt, az idézetek alatti kommentmezőben megy a gúnyolódás, a karaktergyilkolás. (Amit csak a regisztrált tagok olvashatják. Mondjuk nem nyernek semmit az elolvasásukkal.)

Ez már valamivel tudományosabb:
www.youtube.com/watch?v=OagDtSoZLso&t=1s

Fitymálják a Szilvay-nak az intellektuális képességeit. Ha leállnának vele egy vitára, Szilvay lesöpörné őket az érveivel. Hol burkoltan, hol nyilvánosan felemlítik Szilvay-nak a kötödését a NER-hez. Megjegyzem: ha a NER médiaértelmisége a Szilvay-féle intellektuális és racionális érvelési technikát alkalmazta volna az újbaloldali (woke) őrülettel, a Gender Studies-szal és az LMBT-vel szemben, nem pedig a Rogán Antal-Habony Árpád-Bayer Zsolt-Huth Gergely által meghonosított, Jeszenszky Zsolt-Varga Ádám-Megadja Gábor-féle bulváros karaktergyilkolós, vérprimitív retorikát, akkor talán több embert sikerült volna meggyőzni arról, hogy veszélyes. Vagyis ja, Szilvay áll a NER szolgálatában, Varga Judit személyes jóbarátja - de sajnálatosan az ő intellektuális és racionális stílusa nem hogy nem domináns, de egyenesen marginális a NER-en belül. Sajnos. Ennek ellenére a magyar társadalom többsége még így is NEM-mel válaszolt a Gender-őrületre, a szavazáson. De szerintem az Orbán-kormány, a FIDESZ és önmagában a NER jobban járt volna a Szilvay-féle érvelési és retorikai stílussal.

Hát igen, a Gyurgyák János és Szilvay Gergely féle finom intellektuális, racionális, értelemre és műveltségre alapozó, érték-konzervatív értelmiség lassan a múlté. Jönnek helyette a bulváros, karaktergyilkoló, félművelt prolik, a Rogán Antal-Habony Árpád-Bayer Zsolt-Huth Gergely vonal, a Pesti TV-vel és társaival. Ami érezteti is a maga romboló hatását a FIDESZ-en belül.

Kb. ez jut eszembe arról, amikor azzal vádolják (időnként Rossztündér is) Szilvay-t, hogy kötődik a NER-hez. Ilyenkor az jut eszembe: bárcsak tanulna a NER Szilvay-tól!

A könyvről meg: használható. Ámbár nem lehet elsétálni a hibái mellett. Látszik, hogy sietve akarták kiadni, gyorsan. Nem nagyon látta korrektor, lektor. Az durva, hogy találtam benne helyesírási és mondatalkotási hibákat. Ami számomra nagyobb probléma, hogy látszik, miszerint Szilvay összegereblyézte a régi írásait, és azokat mindenféle átfogalmazás és átírás nélkül adta ki nyomtatott formában. Az írásokon érződik, hogy lazán kapcsolódnak egymáshoz. Valószínűleg hozzá kellett volna még írni a cikkekhez, esszékhez, tanulmányokhoz, emellett kellettek volna átvezető írások is. Vagyis igen: kiált a második, immár javított kiadásért!

Tervezek majd belőle egy kritikát. Ha lesz végre megfelelő időm. Mostanában édeskevés.

Frederick2 2022.04.30. 11:12:43

@Alfőmérnök: Ja, meg van egy érv, amin mosolyogtam. "Fundamentalista keresztény gondolkodó". Sosem értettem, Szilvay-t miért tartják szélsőséges kereszténynek. Szerintem ő az egyik jó példa arra, hogyan kell 21. századi módon, egészséges modernséggel megélné a katolicizmust. Teljesen élhető. A brazil székhelyű, nemzetközi TFP jóval radikálisabb, mint Szilvay. A Depositumot jegyző Szász Péter sokkal merevebb, szélsőségesebb, mondhatni: "fundamentalistább", mint egy Szilvay Gergely.

Szilvay Gergelynek amúgy az a tragédiája, hogy ő eléggé kilóg a FIDESZ-ből, úgy an block a NER-ből. Még annak ellenére is, hogy alárendeli magát neki. De hova mehetne? A totálgáz MI HAZÁNK-ba, vagy annak valami kapcsolódó "civil" szervezetéhez? Ezen a kettőn kívül meg nincs más alternatíva a jobboldalon belül. Esetleg a marginalitás, de az meg a Senki Földje.

Alfőmérnök 2022.04.30. 14:00:13

@Frederick2: Sajnos tényleg vannak hibák a könyvben. De egy intelligens ember nem ezzel foglalkozik, hanem az érvekkel, amikről kevés szó esik a nyilvánosságban. (Az értelmiség nagy része nem elég intelligens ehhez. Vagy jellemgyenge és ezért inkább kussol.)

Frederick2 2022.04.30. 14:04:29

@Alfőmérnök:

"De egy intelligens ember nem ezzel foglalkozik, hanem az érvekkel, amikről kevés szó esik a nyilvánosságban."

Igen. A könyvben megfogalmazott állítások valóságtartalmával kellene foglalkozni. De háború van, ahol a győzelem a fontos, nem pedig a társadalmi problémák értelmes megvitatása.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2022.04.30. 18:47:57

Megint kellene beszélgetni, személyesen. Mikor találkozunk újra? Falafel, neked különösen a kérdés, mert én személyesen nagy gátja voltam a kívánságodnak, de most újra élek kicsit. A kizárt dodó még mindig él, és mi, semmit nem felejtünk. Dunakeszin várományos egy találkozó. En segítek, míg élek. Ebben. Is.

Alfőmérnök 2022.04.30. 22:06:42

@Frederick2: Voltam egyszer egy vitán, ahol a Háttér Társaság emberei vitatkoztak Szilvayval. Szerintem kínos volt a vége, mert be kellett volna látni, hogy lényegében Szilvaynak van igaza. De ezt asszem senki nem akarta kimondani, mert kínos lett volna, pl. kiderült volna, hogy igenis van homoszexuális lobbi/propaganda. (Én egyébként nem büntetném a homoszexualitást, sőt, tiltakoznék, ha büntetnék. De a propagálása ellen is tiltakozom.)

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.05.01. 06:29:30

@Mihint: Ezt telefonról pötyögted be? :-D Az a rész, hogy gátja voltál a kívánságomnak, kicsit zavarosnak tűnik. Kizárásomat akartál írni? Amúgy mindegy!

Szívesen találkoznék én is. Pláne, ha még Dodó is ott lenne!
Az én életem némileg megváltozott a gyerkőc miatt. Reggel én viszem oviba, utána délben hozom el, és egész nap vele vagyok. Az anyukája közben építgeti karrierjét. Én meg már, - hál' Istennek - azt is megengedhetem magamnak, hogy nem robotolok éjt nappallá téve. Szóval, ha egyeztetünk időpontot és helyszínt, én biztosan tudok alkalmazkodni.
Aztán, ha végre befejezem a könyvtárszoba létrehozását, akkor egy amolyan avatóra szeretettel meghívlak titeket. Igazából már régen készen kellene lennie, de egyszerűen nem találtam szakembert, így magam burkolok, festek, fúrok-faragok. Mint Petrocelli. Már csak 11 darab vágás hiányzik a burkolatból és pár négyzetméter lazúrozás. Utána már csak a szekrényeket és könyveket kell lehordani a nappaliból. Sajnos a héten csak egy napot tudtam meózni rajta. Jövőhét végén lesz segítségem a nyílászárók cseréjében. Lassan tényleg a végére érek. :-)

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.05.01. 06:39:06

@Frederick2: engem a gender és más mai (modern - LoL) elméletekben az interdiszciplinaritás teljes meg nem értése bosszant a legjobban. S nem tudok kizökkenni a saját gondolatmenetemből, a balliberálisok egyszerűen nem képesek már értelmezni komplex rendszereket, például a társadalmat. A társadalmi nem nem létezik. Nincs olyan, hogy a társadalom generálja a nemeket, mert nem a farka csóválja a kutyát. Ilyen rohadt egyszerű. A nemi (genetikai, fiziológiai, pszichikai) sajátosságaink hozták létre a társadalmat. Nem azért ment a férfi vadászni, mert ezt várta el a társadalom, a horda, hanem azért, mert neki voltak hozzá képességei. S bár ma már van jogunk szülni, soha a kurva életben nem fogunk, mert nincs meg rá a képességünk. (Egyébként miért is kell nekem külön jog a szülésre? Eddig tiltva volt, azért nem szültem?)
A gender-elmélet bomlott elme szüleménye, s mindenki más is elmeháborodott, aki elfogadja, hisz benne és/vagy pártolja, terjeszti. Ezeknek mindnek diliházban a helye.

Frederick2 2022.05.01. 08:30:18

@Mihint: Leszámolás Dunakeszin. :D Mármint... jajj... (Mi van velem?)... Találkozó Dunakeszin. :D Jól hangzik. Bár mostanában elég zűrzavaros az életem. (Most nem sorolom fel, mik teszik azzá.) Szerintem még egyeztessünk egymással, így öten (Frederick, Alfőmérnök, Falafel, Mihint, Dodo), és löjjük be a megfelelő időpontot. Most konkrét időpontot nem tudok mondani.

Frederick2 2022.05.01. 08:43:48

@Mr Falafel: @Alfőmérnök: Teljesen felesleges tisztességet és racionalitást elvárni a Rémkoppantóktól. (Én így nevezem az újbaloldal tengernyi ügynőkét.) A cél a gazdasági erőforrások megszerzése, a társadalom feletti kontroll megragadása és megtartása. Hatalom és uralom. Pőre célok.

Írtam még régebben, hogy sokat járok Youtube-ra. Mostanában látom, hogy a balliberális - szélsőbalos SJW influencerek videóikban mindent betámadnak maguk körül, ami nem ők. Videók, amiben nőgyülőletet "bizonyítanak" rá a Férfiak Klubjára, a Férfihangra, a PUA-videósokra. Rengeteg videó, amiben támadják Orbán Viktort és a FIDESZ-t (az ilyen videók valódi célja persze nem a jobboldali kormány bírálata, hanem az agymosott réteg folyamatos ráhangolása a kormány elleni gyülőletre). Videók, amikben kiderül, hogy aki nem ossza az LMBT nézeteit, az homofób, és aki nem ossza a harmadik-negyedik vonalas feminizmus céljait, az nőgyülölő.

Nézzem ezeket az SJW influenszereket. A többsége Pán Péter-szindrómás és internetfüggő. Nahát, mentálisan beteg! Mily meglepő! :P Az egyik részén látszik, hogy naiv, idealista, vagyis segghülye, aki azt hiszi, a tevékenységétől szebb hely lesz a világ (valójában szarabb). A másik részén (és szerintem ez a többség) meg azt látom, hogy az egészet olyan dolgokért teszik, mint a pénz, a karrier és a hatalom. Meg persze a vágy, hogy lássák, miszerint a saját politikai törzsük megragadja az államhatalmat, a társadalom feletti kontrollt.

Materialista célokért küzdő gazemberek ezek!

Frederick2 2022.05.01. 12:45:36

@Mr Falafel: Burkolás, festés, fúrás, faragás, lazúrozás, nyílászáró-csere. Hmm... Vigyáz, még a végén kitanulsz pár építőipari szakmát! :)

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.05.01. 13:21:59

@Frederick2: :-))) A helyzet az, hogy építőipari szakközépbe jártam anno. Tavaly még a komplett villanyászatot is átkötöttem, pedig rendesen félek az elektromosságtól. A kényszer nagy úr.

A rémkoppantók elnevezés kibaszottul találó! Ezek tényleg olyanok, mintha egy földönkívüli hatalom alattvalói lennének.

A találkozóval kapcsolatban annyit megjegyeznék, hogy nem használok tömegközlekedést. Így akárhol is találkozunk, sofőrrel megyek. Nyilván azért, hogy megihassak egy-két sört. Szóval, a megközelíthetőséggel senki ne bajlódjon.

Frederick2 2022.05.01. 13:56:48

@Mr Falafel: A Rémkoppantók Stephen King egyik regénye. Két balos értelmiségről szól, akik létrehoznak egy kollektívát Havenben. Meg akarják váltani a világot, de a vége az lesz, hogy elpusztítanak egy teljes kisvárost, annak lakóit, és saját magukat is. Van benne egy földönkívüli szál is. Stephen King ebben fogalmazza meg az 1968-as eszmékben való nagy csalódását. Az egyik legkeserűbb, és számomra az egyik legjobb regénye. Sajnos azóta King maga is Rémkoppantó lett. :(

Frederick2 2022.05.01. 13:58:35

@Mr Falafel: Mindenesetre azok a rohadékok, akik most törekszenek a nyugati civilizáció bedöntésére, dettó olyanok, mint Stephen King Rémkoppantói. Ezért is használom rájuk ezt a megnevezést.

Alfőmérnök 2022.05.01. 20:09:35

@Mr Falafel: "Ezek tényleg olyanok, mintha egy földönkívüli hatalom alattvalói lennének."

Szerintem nem "olyanok, mintha", hanem ténylegesen azok. :D

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.05.01. 21:01:41

@Frederick2: ismerem a sztorit. King első 10-15 könyvét olvastam. Aztán elvesztettem az érdeklődésem. Tudom, hogy egy tetves komcsi mocsodék lett. A holtsáv volt az első, A halálsoron és a Sorvadj el voltak a kedvencek. Utóbbit a groteszkhez való közelsége miatt szerettem.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.05.01. 21:02:31

@Alfőmérnök: a leglogikusabb következtetés ez lenne. :-D

Frederick2 2022.05.02. 11:55:48

@Mr Falafel: Vannak eszmefuttatásaim King-ről:

Az elveszett ártatlanság
grafomanpali.blog.hu/2021/10/17/az_elveszett_artatlansag

Stephen King, Roboraptor, férfigyűlölet
grafomanpali.blog.hu/2019/04/29/stephen_king_roboraptor_ferfigyulolet

A régi King erősen hatott a gondolkodásomra, a világnézetemre. Az új King árnyéka önmagának. Érződik rajta a megfáradás, a kiégés és az elhülyülés.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.05.02. 20:12:18

@Frederick2: hú, bazmeg!!! Elolvastam az elemzéseidet. Elsőre az jutott eszembe, hogy udvariasan annyit írok, "van érzéked hozzá", de az "ez teljesen zizzent" sokkal inkább visszaadja ösztönös reakciómat. Vannak emberek, akiknek való a ilyesmi, s vannak, akiknek nem. Talán úgy tudnám szemléltetni, mint Heller és TGM összehasonlítását. Te a műelemzés TGM-je vagy. És ez tőlem dicséretnek számít. :-)))) Mivel Heller nemhogy nem tartom filozófusnak, de egy rendkívül silány elmének is gondolom. Szemben azzal, hogy TGM-et viszont a marxista faszkalapságai ellenére is filozófiai virtuóznak tartom.

Frederick2 2022.05.02. 23:11:56

@Mr Falafel: Köszi! :)

Tervezek egy hosszú elemzést a Tommyknockers-ről. Úgy gondolom, az a mű sokat elmond az újbaloldal természetéről és működéséről. Csak éppen ki kellene fejteni, mit is akart mondani a költő! :D Majd ha időm engedi, megírom azt is.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.05.04. 20:40:39

@Frederick2: Nem vagy semmi! :-)
Kíváncsi vagyok. Szerintem a nyugat bolsevizálódása, s egyben súlyos szellemi leépülése bár abszolút analóg a nyugatrómai birodalom szellemi leépülésével és bukásának metodikájával, itt valahogy odakívánkozik egy idegen faj machinációja, a gyíkemberek egyfajta leleplezése, de csak amolyan kafkai groteszk formájában.

Alfőmérnök 2022.05.05. 01:34:48

@Mihint: @Frederick2: @Mr Falafel: Srácok, ha már Mihint leírta, hogy Dunakeszin találkozzunk, mi lenne, ha a találkozó minden részletét itt beszélnénk meg, és nem privátban? Nyilván olvassák ügynökök is ezt a blogot, hadd jöjjenek ők is, készítsünk hangfelvételt a beszélgetésünkről, titkos fényképeket, videófelvételeket, aztán tegyük fel a netre, hogy lelepleződjenek. Nem jó ötlet ez szerintetek?

Frederick2 2022.05.05. 05:21:51

@Alfőmérnök: Ezt most irónikus megjegyzésnek szántad Mihint felé?

Megjegyzem: a Férfihang is eddig nyilvánosan (ott a weboldalon) beszélte meg a találkozókat. És eddig nem csapott le rájuk a TEK.

Alfőmérnök 2022.05.05. 06:56:57

@Frederick2: Csak egy ötlet volt, továbbgondoltam Mihint "felvetését".

(Lehet, hogy ez már a férfihangnak is eszébe jutott, és azért nem csapott le rájuk a TEK, mert azzal leleplezné magát.)

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.05.05. 09:32:18

@Alfőmérnök: :-)))) Milyen ügynökök? Ki a tököm kíváncsi néhány netfüggő balfaszra? :-D
Amúgy persze, nyugodtan megbeszélhetünk itt bármit. Ugyan hallottam már vissza a HírTv-n és a PestiTv-n is szófordulataimat, de egyikre sem volt ráírva, hogy ®. Nekem nincs takargatnivalóm. Volt már, hogy a nevem miatt felraktam a személyim fotóját. Címet is adtam meg verekedni akaró majomparádénak. Ma már óvatosabb vagyok a gyerek miatt. :-)
S mint írtam, a fuvarozást vállalom plusz 3 főig. Kiveszem a gyerekülést is, ha kell.

A férfihang az Deansdale-projekt? Bírom a srácot nagyon.

Frederick2 2022.05.07. 10:32:29

@Mr Falafel:

"A férfihang az Deansdale-projekt?"

A Férfihang AlterEgo-projekt. Egy régi jó dolog elkorcsosulása. Ami köszönhető egyrészt a beáramló hülyéknek, másrészt Alter-nek. Deansdale lead nekik néha egy-két cikket, de nem szívesen adja hozzá a nevét. Erről inkább személyesen. Hosszú és szomorú story.

Frederick2 2022.05.07. 12:45:09

@Mr Falafel: @Alfőmérnök: Ajánlok egy blogot a figyelmetekbe. Könyvajánló. Jobboldali a szerző. Nem csupán politikáról ír. Nekem bejön.

Mohácsi Zoltán, alias Mohapapa
mohabacsi-olvas.blog.hu/

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.05.10. 20:56:53

@Alfőmérnök: bakker, írtál egy kommentet, amit az e-mail címemen látok, itt meg nem.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.05.10. 21:01:36

Azért megnéztem, ki ez a Csuzi Attila. Én hímsoviniszta vagyok, nem érzem magam áldozatnak. Habár...

Alfőmérnök 2022.05.11. 11:00:53

@Mr Falafel: Én moderáltam, mert visszaolvasva hülyeségnek tartottam.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.05.11. 19:10:44

@Alfőmérnök: :-))))

Amúgy szoktam nézni a politikai hobbista pénteki különkiadásait, ahol szerepel Tölgy. Picit megfáradtnak tűnik.

Alfőmérnök 2022.05.20. 12:44:25

@Mr Falafel: Nyöhehehe, megnéztem egy adást ebből a politikai hobbistából ( pestitv.pestisracok.hu/2021/04/09/politikai-hobbista-plusz-a-kulonkiadas-amiben-alig-van-karomkodas/ ). Te jó ég, micsoda társaság! A legviccesebb, hogy Gerő és MAK ilyen jól kijönnek egymással.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2022.05.20. 20:52:29

@Alfőmérnök: Gerő kb az a fazon, akinél van az a pénz. Amúgy jól szórakoztam és sajnálom, hogy megszűnik a tv. Igaz, a nívó olykor nem volt túl magas. Én a mostani fiatalok közül a Kohántól vagyok kész. Tiszta Megadja epigon. Az volt ilyen öntudatos alacsony intellektussal.
süti beállítások módosítása